Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các tổ chức chính trị - xã hội huyện dự Hội nghị Tổng kết công tác ủy thác năm 2023

Đăng ngày 12 - 01 - 2024
Lượt xem: 64
100%

 

Chiều ngày 11/01/2024, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Phước phối hợp cùng với 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ủy thác năm 2023. Thành phần tham dự có: Đại diện lãnh đạo 4 tổ chức Hội đoàn thể ủy thác huyện, đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Giám đốc NHCSXH huyện chủ trì; Lãnh đạo các tổ chức Hội đoàn thể ủy thác các xã, thị trấn; Phó Giám đốc NHCSXH huyện và toàn thể cán bộ tín dụng.

Đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Giám đốc NHCSXH huyện phát biểu tại hội nghị   

Năm 2023, công tác phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội, công tác huy động vốn thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn và tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch. Đặc biệt là tuyên truyền đến người dân các chương trình tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP. Thường xuyên quán triệt, đôn đốc Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn tham dự đầy đủ các phiên giao dịch của NHCSXH, đồng thời các Hội huyện cử lãnh đạo Hội tham dự giao ban tại Điểm giao dịch xã; NHCSXH và các Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện đôn đốc các Hội nhận ủy thác cấp xã trong việc thực hiện hợp đồng ủy thác cho vay với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; thường xuyên triển khai các các ứng dụng số của NHCSXH đến hội viên và khách hàng vay vốn như: Giáo dục tài chính, VBSP Smartbanking; công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng, tăng cường.

Các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện, xã đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc củng cố và nâng cáo chất lượng tín dụng; duy trì hoạt động giao dịch xã; thực hiện giải ngân nhánh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ, lãi… góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện; Phối hợp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện giải ngân tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 cơ bản giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng giao năm 2023 và hoàn thành 100% chỉ tiêu cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Từ đó, tạo điều kiện cho 3.413 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn với số tiền là 144 tỷ đồng; hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho gần 1.337 lao động với số tiền là 74,66 tỷ đồng giải quyết cho hơn 1.400 lao động có việc làm, duy trì việc làm;  cho vay 2.450 lượt hộ dân được vay vốn để xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, cải tạo công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn với số tiền 43,458 tỷ đồng; tiếp tục giải quyết cho hơn gần 1300 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để trang trải chi phí học tập với số tiền 16,19 tỷ đồng.. Từ đó tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng, tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Doanh số cho vay trong năm đạt 281,836 tỷ đồng với 7.029 lượt khách hàng vay vốn, tăng 68,548 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, doanh số thu nợ đạt 138,017 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ 31/12/2023 là 750,947 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng dư nợ, tăng 121,558 tỷ đồng so đầu năm với 364 Tổ TK&VV. Nợ quá hạn 2,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,34% và nợ khoanh 5,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,76% so tổng dư nợ.

Bước sang năm 2024, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo của Ban Giám đốc tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban đại diện huyện và các Hội Đoàn thể nhận ủy thác đề ra mục tiêu và giải pháp nhằm triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2024 là: (1) Phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao; (2) Thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn (nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương và nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân, tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn); (3) Phấn đấu tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân toàn tỉnh đạt trên 90%, tỷ lệ nợ quá hạn toàn huyện dưới 0,25%; (4) Phấn đấu 100% xã, thị trấn xếp loại chất lượng tín dụng từ tốt, 100% các phiên giao dịch xã được thực hiện đảm bảo đúng quy định, an toàn tài sản; (5) Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn cho 100% đối tượng theo quy định; đồng thời kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động đối với các Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động yếu kém hoặc chất lượng hoạt động không ổn định, nâng tỷ lệ Tổ xếp loại tốt, khá hàng tháng đạt trên 90%; số hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm đạt tỷ lệ trên 98%; (6) Phấn đấu tỷ lệ thu lãi cả năm đạt trên 99%; (7) Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Tin liên quan

Thị trấn Phước Dân tăng trưởng tín dụng chính sách trên 4 tỷ đồng đảm bảo tạm giao tăng trưởng...(20/02/2024 11:50 SA)

Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(20/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Phước tăng trưởng tín dụng trên 13 tỷ đồng ngay từ đầu năm...(06/02/2024 5:06 CH)

UBND huyện triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024(24/01/2024 2:40 CH)

Phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức cuộc họp giao ban ngân sách xã, thị trấn năm 2023 và triển khai...(18/01/2024 4:04 CH)

Tin mới nhất

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các tổ chức chính trị - xã hội ủy thác tỉnh Ninh Thuận...(23/02/2024 4:19 CH)

Thị trấn Phước Dân tăng trưởng tín dụng chính sách trên 4 tỷ đồng đảm bảo tạm giao tăng trưởng...(20/02/2024 11:50 SA)

Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(20/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Phước tăng trưởng tín dụng trên 13 tỷ đồng ngay từ đầu năm...(06/02/2024 5:06 CH)

UBND huyện triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024(24/01/2024 2:40 CH)

16 người đang online
°