105 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
426/TB-UBND 23/11/2022 Thông báo thời gian tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm các chức danh Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng Phòng Nội vụ và Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
424/TB-UBND 22/11/2022 Triệu tập thí sinh tham gia dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2: thi tuyển)
422/TB-UBND 21/11/2022 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện 2022
147/TB-UBND 18/11/2022 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cán bộ công chức, viên chức thuộc huyện quý IV/2022
419/TB-UBND 18/11/2022 Kết quả bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn Quý IV/2022
420/TB-UBND 18/11/2022 Kết quả bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn năm 2022
407/TB-UBND 08/11/2022 Về việc công bố, công khai Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư hai bên đường đôi phía Nam vào Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
673/TB-PGDĐT 27/10/2022 Thông báo công khai lựa chọn đơn vị thẩm định giá và mời báo giá tài sản (lần 2)
624/TB-PGDĐT 14/10/2022 Thông báo công khai lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản
345/TB-UBND 15/09/2022 TB Kết quả bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã-thị trấn Quý III/2022
336/TB-UBND 08/09/2022 Công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
338/TB-UBND 08/09/2022 Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
187/TB-UBND 22/08/2017 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Bạch Văn Nguyên tại cuộc họp về việc giải quyết hồ sơ theo Quyết định 62, 290, 142 của Thủ tướng Chính phủ; Kết quả thực hiện Quỹ vì Trường Sa than yêu năm 2016 và kế hoạch năm 2017
1 2 3 4 5