Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
303/TB-TTPTQĐ 28/09/2024 Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với 31 lô đất tại Khu dân cư Bầu Lăng, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
292/TB-TTPTQĐ 20/09/2023 Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với 31 lô đất tại Khu dân cư Bầu Lăng, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
103/TB-HĐND 18/08/2023 Thông báo kết luận phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện về công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện
206/TB-UBND 16/08/2023 Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
140/TB-BTHCC 15/08/2023 Thông báo Về việc huỷ Thông báo số 139/TB-BTHCC ngày 08/8/2023 của Ban Thực hiện cưỡng chế huyện Ninh Phước
635/TB-TTDVĐGTS 02/08/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn đối với 20 lô đất tại Khu dân cư cụm Núi Tháp xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý
181/TB-UBND 25/07/2023 Thông báo công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2023
205/TB-TTPTQĐ 18/07/2023 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 lô đất tại khu dân cư cụm Núi Tháp, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
183/TTGDTXGDNN 14/07/2023 Thông báo cung cấp báo giá theo danh mục thiết bị của Trung tâm GDNN-GDTX thuộc công trình mua sắm thiết bị, phương tiện đào tạo
500/TB-TTDVĐGTS 27/06/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 03 thửa (06 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý
26/06/2023 Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện và Đại biểu HĐND huyện quý III/2023
109/TB-UBND 11/05/2023 Thông báo công bố, công khai báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ninh Phước
100/TB-UBND 30/04/2023 Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ninh Phước
268/TB-TTDVĐGTS 17/04/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 05 thửa (11 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý
194/TB-TTDVĐGTS 21/03/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 05 thửa (11 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý
1 2 3 4 5 6    
63 người đang online
°