Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/TB-VTP 19/01/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 30 lô đất tại Khu dân cư Bầu Lăng, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (lần 2)
04/TB-BTHCCTHĐ 29/12/2023 Thông báo Về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Bá Văn Chàm có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 3, tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
114/TB-TVP 08/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở với 11 lô đất Khu hạ tầng dân cư thuộc khu đất HTX Phú Quý, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
1101/TB-TTDVĐGTS 07/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 03 thửa (06 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý
1107/TB-TTDVĐGTS 07/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn đối với 20 lô đất tại khu dân cư cụm Núi Tháp, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận do Trung tâm PTQĐ quản lý
346/TB-TTPTQĐ 27/10/2023 THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
334/TB-TTPTQĐ 23/10/2023 Thông báo Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
292/TB-TTPTQĐ 20/09/2023 Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với 31 lô đất tại Khu dân cư Bầu Lăng, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
103/TB-HĐND 18/08/2023 Thông báo kết luận phiên họp giải trình của Thường trực HĐND huyện về công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện
206/TB-UBND 16/08/2023 Thông báo Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
140/TB-BTHCC 15/08/2023 Thông báo Về việc huỷ Thông báo số 139/TB-BTHCC ngày 08/8/2023 của Ban Thực hiện cưỡng chế huyện Ninh Phước
635/TB-TTDVĐGTS 02/08/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn đối với 20 lô đất tại Khu dân cư cụm Núi Tháp xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý
181/TB-UBND 25/07/2023 Thông báo công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2023
205/TB-TTPTQĐ 18/07/2023 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 lô đất tại khu dân cư cụm Núi Tháp, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
183/TTGDTXGDNN 14/07/2023 Thông báo cung cấp báo giá theo danh mục thiết bị của Trung tâm GDNN-GDTX thuộc công trình mua sắm thiết bị, phương tiện đào tạo
1 2 3 4 5 6    
71 người đang online
°