18 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
334/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy số BI525435, số vào sỏ cấp giấy chứng nhận CH 00533 do UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 20/3/2012 cho Hộ ông Nguyễn Được và bà Nguyễn Thị Tư, thường trú tại xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước
335/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy số BN 939801, số vào sỏ cấp giấy chứng nhận CH 00703 do UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 30/01/2013 cho ông Lâm Văn Năm và bà Nguyễn Thị Ngọc Trí, thường trú tại xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước
194/TB-TTDVĐGTS 21/03/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 05 thửa (11 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý
914/ /UBND-VX 08/03/2023 V/v về cảnh giác với hoạt động vay qua các ứng dụng trên mạng internet
02/GPMT-UBND 27/02/2023 Giấy phép môi trường cho Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả
656/KH-UBND 27/02/2023 Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
04/TB-PTCKH 23/02/2023 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
534/ĐA-UBND 15/02/2023 Đề án Tổ chức lại Trung tâm Y tế trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Ninh Phước
81/TB-TTDVĐGTS 13/02/2023 Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 07 thửa (16 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý
81/TB-TTDVĐGTS 13/02/2023 Thông báo Đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 07 thửa (16 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý
01/GPMT-UBND 09/02/2023 Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần đầu tư Trung Nam Bộ
01/TB-PTCKH 04/02/2023 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá vật chứng, tài sản tuyên tịch thu xung quỹ Nhà nước của Chi cục thi hành án dân sự huyện Ninh Phước
31/TB-UBND 03/02/2023 Thông báo về việc công bố ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển Ninh Thuận
02/TB-BPTN&TKQ 01/02/2023 Thông báo về việc lịch trực và tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả"
93/QĐ-UBND 30/01/2023 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy số CT 775078, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 05071 do UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 11/12/2019 cho ông Nguyễn Văn Minh Quân, thường trú tại thôn Nam Cương, xã An Hải, huyện Ninh Phước
1 2 3 4 5 6