Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
322/UBND-TH 12/02/2020 v/v triển khai vận hành sử dụng phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
21/TTr-VP.HĐND&UBND 11/02/2020 Tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
287/UBND-VX 10/02/2020 Thực hiện Thông báo số 22/TB-VPUB ngày 07/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh
208/QĐ-UBND 10/02/2020 v/v phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Ninh Phước năm 2020
123/QĐ-UBND 16/01/2020 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa năm 2019
13/BC-UBND 10/01/2020 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý IV năm 2019
504/QĐ-UBND 31/12/2019 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ninh Phước
4127/QĐ-UBND 31/12/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Ninh Phước
572/BC-UBND 11/12/2019 Báo cáo công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện 2020
236/QĐ-UBND 23/01/2019 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
26/QĐ-UBND 10/01/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa năm 2018
06/QĐ-UBND 08/01/2019 V/v công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
302/BC-UBND 23/08/2017 Công tác bồi thường nhà nước năm 2017
1 2 3 4 5 6    
30 người đang online
°