Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
444/QĐ-UBND 19/04/2024 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ninh Phước cấp cho hộ ông Trương Minh Tòng tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 5c, diện tích 206,0 m2 tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước
445/QĐ-UBND 19/04/2024 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ninh Phước cấp cho hộ ông Nguyễn Nho tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 03, diện tích 1.920,0 m2 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
435 /QĐ-UBND 17/04/2024 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CA 597195, số vào sổ cấp GCN: CH 01316 được UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 08/4/2016 cho bà Hán Thị Mỹ Lệ.
02/GPMT-UBND 27/03/2024 Giấy phép môi trường của Công ty TNHH khoa kỹ sinh vật Thăng Long- Chi nhánh Ninh Thuận ( Cấp điều chỉnh lần 01)
01/GPMT-UBND 01/03/2024 Giấy phép môi trường cấp cho Công ty TNHH Khoa kỹ thuật vật Thăng Long- Chi nhánh Ninh Thuận
3/TB-BTHTCTHĐ 23/02/2024 Thông báo về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Trịnh Văn Kha đang sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc dự án xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2 tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
137/QĐ-UBND 19/02/2024 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ninh Phước cấp cho hộ ông Nguyễn Nho tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 03, diện tích 1.920,0 m2 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
08/TB-VTP 19/01/2024 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 30 lô đất tại Khu dân cư Bầu Lăng, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (lần 2)
04/TB-BTHCCTHĐ 29/12/2023 Thông báo Về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Bá Văn Chàm có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 3, tại xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
05/GPMT-UBND 28/12/2023 Giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Điện gió Phước Hữu Trung Nam, thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
1859/QĐ-UBND 25/12/2023 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ninh Phước cấp cho hộ ông Trương Minh Tòng tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 5c, diện tích 206,0 m2 tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước
1836/QĐ-UBND 20/12/2023 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CC 935985, số vào sổ cấp GCN: CH 01133 do UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 09/8/2016 cho ông Trần Ngọc Hùng
1828/QĐ-UBND 19/12/2023 Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BX 227643, số vào sổ cấp GCN: CH 04443 do UBND huyện cấp ngày 26/01/2015 cho ông Nguyễn Long và bà Nguyễn Thị Trọng
114/TB-TVP 08/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở với 11 lô đất Khu hạ tầng dân cư thuộc khu đất HTX Phú Quý, Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
1101/TB-TTDVĐGTS 07/11/2023 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 03 thửa (06 lô đất) trên địa bàn huyện Ninh Phước do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Phước quản lý
1 2 3 4 5 6    
50 người đang online
°