43 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
212-CV/BTGHU 30/11/2022 Thông báo, giới thiệu đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân biết và đón xem Lễ tổng kết cuộc thi về biển, đảo và biên giới
2085/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận kết quả xếp loại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2022
2053/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận kết quả xếp loại các xã - thị trấn thuộc huyện năm 2022
2086/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
2088/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Thuận giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu
2089/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Bé giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Trương Định
2041/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc thu hồi và hủy quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện Ninh Phước
2042/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc thu hồi và hủy quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện Ninh Phước
2043/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc thu hồi và hủy quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND huyện Ninh Phước
2012/QĐ-UBND 24/11/2022 Quyết định về việc ban hành nội quy và Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2:Thi tuyển)
426/TB-UBND 23/11/2022 Thông báo thời gian tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm các chức danh Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng Phòng Nội vụ và Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
424/TB-UBND 22/11/2022 Triệu tập thí sinh tham gia dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2: thi tuyển)
422/TB-UBND 21/11/2022 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện 2022
147/TB-UBND 18/11/2022 Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cán bộ công chức, viên chức thuộc huyện quý IV/2022
419/TB-UBND 18/11/2022 Kết quả bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn Quý IV/2022
1 2 3 4 5 6