Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
123/QĐ-UBND 16/01/2020 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa năm 2019
236/QĐ-UBND 23/01/2019 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
26/QĐ-UBND 10/01/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ hệ thống hóa năm 2018
06/QĐ-UBND 08/01/2019 V/v công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
1730/QĐ-UBND 27/07/2017 V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2017 cho các cá nhân và hộ gia đình khu vực Hồ Lanh Ra thôn Phước An 1, xã Phước Vinh
1731/QĐ-UBND 27/07/2017 V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2017 cho các cá nhân và hộ gia đình khu vực Hồ Lanh Ra thôn Liên Sơn 1, xã Phước Vinh
1729/QĐ-UBND 27/07/2017 V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2016 cho các cá nhân và hộ gia đình khu vực Hồ Bầu Ngứ thôn Thành Tín, xã Phước Hải
1622/QĐ-UBND 30/06/2017 QĐ v/v sửa đổi, bổ sung phát hành văn bản qua phần mềm "Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc"
1305/QĐ-UBND 01/06/2017 V/v thành lập BCĐ thực hiện đề án" Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thong trong vùng dân tộc thiều số trên địa bàn huyện NP giai đoạn 2015-2020
04/QĐ-BCĐ 01/06/2017 V/v ban hành quy chế chế hoạt động của BCĐ thực hiện đề án" Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thong trong vùng dân tộc thiều số trên địa bàn huyện NP giai đoạn 2015-2020
1246/QĐ-UBND 23/05/2017 QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo công nghệ thông tin huyện Ninh Phước
1245/QĐ-UBND 22/05/2017 QĐ ban hành Quy chế làm việc của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Phước
1200/QĐ-UBND 19/05/2017 QĐ v/v thành lập Tổ giúp việc chuẩn bị dự án Tam nông giai đoạn 2 trên địa bàn huyện
1201/QĐ-UBND 19/05/2017 QĐ v/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017 nguồn vốn: Vốn cân đối ngân sách địa phương (đợt 2)
03/2017/QĐ-UBND 16/05/2017 V/v ban hành quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Ninh Phước
1 2 3 4 5 6    
1 người đang online
°