Danh bạ điện thoại các cơ quan, đơn vị

100%

Danh bạ điện thoại các cơ quan, đơn vị 
26/02/2021 

 

 
 

STT

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

ĐỊA CHỈ EMAIL

I

LÃNH ĐẠO HUYỆN

1

TT. Huyện ủy

 

 

 

 

 

Phạm Văn Binh

Bí thư

0259.3552233

0918591257

 

 

Nguyễn Xuân Hùng

P. Bí thư

0259.3763272

0938055626

 

2

TT. HĐND huyện

 

 

 

 

 

La Thoại Như Trang

P. Chủ tịch

0259.3864115

0398597673

 ltntrang@ninhthuan.gov.vn

3

Lãnh đạo UBND huyện

 

 

 

 

 

Bạch Văn Nguyên

P. Chủ tịch

0259.3864506

0919061730

 bvnguyen@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Đức

P. Chủ tịch

0259.3863749

0917667418

 nhduc@ninhthuan.gov.vn

II

MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ

1

UB Mặt trận TQVN

 

0259.3864534

 

 np_ubmttq@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Tâm

Chủ tịch

 

0919062417

 

 

Lưu Văn Thủy

P.Chủ tịch

 

0919037318

 

 

Lê Thị Hường

P. Chủ tịch

 

0949947433

 

2

Hội phụ nữ

 

0259.3864535

 

np_hoipn@ninhthuan.gov.vn

 

Mai Thị Huyền Trang

Chủ tịch

 

0944167977

 

 

Thạch Thị Kim Chung

P. Chủ tịch

 

0948744743

 

 

Trịnh Thị Kim Thông

P. Chủ tịch

 

0983199667

 

3

Hội Nông dân

 

0259.3864588

 

np_hnd@ninhthuan.gov.vn

 

Đặng Văn Bình

Chủ tịch

0259.3864400

0918417455

 

 

Phạm Hữu Luận

P. Chủ tịch

 

0843282772

 

4

Hội Cựu chiến binh

 

0259.3864570

 

np_hoiccb@ninhthuan.gov.vn

 

Phan Văn Khanh

Chủ tịch

 

0982434004

 

 

Phạm Y

P. Chủ tịch

 

0785260694

 

5

Huyện đoàn

 

0259.3864536

 

np_huyendoan@ninhthuan.gov.vn

 

Phạm Vũ Kỳ Nguyên

Bí thư

0259.3864923

0933638863

 

 

 

 

 

 

 

6

Liên đoàn lao động

 

0259.3865066

 

np_ldld@ninhthuan.gov.vn

 

Võ Thị Thúy Phượng

Chủ tịch

 

0904934333

 

 

Nguyễn Xuân Thông

P. Chủ tịch

 

0917441343

 

III

CƠ QUAN THUỘC HUYỆN ỦY

 

 

 

 

1

Văn Phòng Huyện ủy

 

0259.3864999

 

np_vphu@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Văn Duy

P.Văn Phòng

0259.3865083

0962840864

 

 

Phan Thị Hạnh

P.Văn Phòng

0259.3864580

0916366792

 

2

Ban Tổ Chức

 

0259.3864721

 

 

 

Phạm Hòa

Trưởng Ban

0259.3763272

0914410228

 

 

Mai Quốc Tuấn

Phó ban

 

0919648045

 

3

Ban Tuyên giáo

 

0259.3865006

 

btg_np@ninhthuan.gov.vn

 

Hồ Trần Vinh

Trưởng Ban

0259.3864576

0938055151

tranvinh@ninhthuan.gov.vn

 

Bùi Thị Hoài Xuân

Phó Ban

 

0945263596

 

3

Ủy Ban Kiểm tra

 

0259.3865005

 

 

 

Lê Thị Chính

Chủ nhiệm

 

0384732994

 

 

Võ Duy Huấn

P.Chủ nhiệm

 

0977736371

 

4

Ban Dân vận

 

0259.3865004

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng Ban

 

0919062417

 

 

Lê Văn Trinh

Phó ban

 

0917441436

 

5

Trung tâm Chính trị

 

0259.3865284

 

 

 

Lưu Thái

P. Giám đốc

 

0358573732

 

IV

CƠ QUAN THUỘC UBND HUYỆN

 

 

 

 

 

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

 

 

 

1

Văn phòng HĐND và UBND

 

0259.3864521

 

ubnd_np@ninhthuan.gov.vn

 

Lê Văn Miên

Chánh VP

0259.3865716

0919814100

 

 

Nguyễn Đình Thường

Phó Chánh VP

0259.3668267

0911162996

 

 

Mai Thị Phương

Phó Chánh VP

0259.3863012

0777122023

 

2

Phòng Nội vụ

 

02593.763106

 

np_noivu@ninhthuan.gov.vn

 

Huỳnh Thành Phương

Trưởng phòng

02593865612

0944418028

 

 

Đào Thị Ngọc Nữ

P. Trưởng phòng

0259.3763105

0914753919

 

 

Lộ Anh Tuấn

P. Trưởng phòng

0259.3763208

0985219605

 

3

Phòng Kinh tế HT

 

0259.3866129

 

pktht_np@ninhthuan.gov.vn

 

Trần Văn Hùng

Trưởng phòng

0259.3763347

0985588577

 

4

Phòng Tài nguyên MT

 

0259.3864712

 

tnmtnp@ninhthuan.gov.vn

 

Bùi Đăng Dũng

P.Trưởng phòng

0259.3864269

097 6727879

 

 

Nguyễn Tăng Tiến

P.Trưởng phòng

 

038 2151438

 

5

Phòng Nông nghiệp PTNT

 

259.3864638

 

np_nn@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Đức Thuận

Trưởng phòng

259.3864261

0971767776

 

 

Huỳnh Tuấn Anh

P.Trưởng phòng

259.3763445

0984539153

 

6

Phòng Tài chính KH

 

0259.3864522

 

np_taichinh@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Sang

Trưởng phòng

0259.865090

0987343127

 

 

Châu Tấn Đạt

P. Trưởng phòng

0259.3763358

0919649050

 

 

Chế Hoàng Thu Hảo

P.Trưởng Phòng

0259.3763357

0909292983

 

7

Phòng Lao động-TBXH

 

0259.3864525

 

np_ld@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Văn Thường

Trưởng Phòng

0259.3763094

0948823191

 

 

Lê Phú Hùng

P. Trưởng phòng

0259.3763093

0836508472

 

8

Phòng Giáo dục ĐT

 

0259.3864528

0919062774

NP_gddt@ninhthuan.gov.vn

 

Phạm An

Trưởng Phòng

0259.3864736

0906355719

 

 

Lưu Tấn Tỵ

P.Trưởng phòng

0259.3865070

0949676000

 

 

Lê Thị Mỹ Liên

P.Trưởng phòng

 

0949676000

 

9

Phòng Văn hóa

 

0259.3864524

 

np_vhtt@ninhthuan.gov.vn

 

Phan Kim Lương

Trưởng phòng

0259.3864078

0914332556

kimluong@ninhthuan.gov.vn

 

Võ Minh Tân

P. Trưởng phòng

 

0945499988

 

10

Phòng Tư pháp

 

0259.3864701

 

np_tuphap@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thị Yến Thu

P. Trưởng phòng

02593 763134

0987759559

 

 

Nguyễn Đức Anh

P. Trưởng phòng

 

0969824546

 

11

Thanh tra

 

0259.3864510

0919771299

np_thanhtra@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thị Phương Ngọc

Chánh Thanh tra

 

0945204259

phuongngoc@ninhthuan.gov.vn

 

Bá Trung Hổ

P. Chánh Thanh tra

 

0919771299

 

 

 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

 

 

 

1

BQL Đầu tư xây dựng

 

0259.3865471

 

np_ctht@ninhthuan.gov.vn

 

Trương Thanh Đạm

Giám Đốc

 

0903068182

 

 

Đàng Huy Cường

P.Giám đốc

0259.863001

0913133170

 

2

Trung tâm VHTT-Đài TT

 

0259.3865722

0945139112

np_ttvh@ninhthuan.gov.vn

 

Lê Quang Chính

Giám Đốc

0259.3763774

0946570519

 

 

Phạm Mộng Tuyền

P. Giám đốc

 

0946570519

 

 

Đổng Tiến

P. Giám đốc

 

0917441152

 

3

Trung tâm GDNN-GDTX

 

0259.3865060

0982336347

 

 

Phạm Ngọc Minh

Giám đốc

 

0919649046

 

 

Hán Hùng Anh

P. Giám đốc

 

0919649046

 

V

HỘI ĐẶC THÙ

 

 

 

 

1

Hội Đông y

 

0259.3864781

 

hoidongyninhphuoc@gmail.com

 

Trần Công Hiền

Chủ tịch

 

0912719157

 

 

Nguyễn Văn Giai

P. Chủ tịch

 

0387421738

 

2

Hội Chữ Thập đỏ

 

0259.3864547

0983178717

hctdninhphuoc@gmail.com

 

Trịnh Vinh Sang

Chủ tịch

 

0394460475

 

 

Nguyễn Văn Thanh

P. Chủ tịch

 

0394460475

 

3

Hội người cao tuổi

 

0259.3865645

0387006903

 

 

Vũ Thị Thấu

Chủ tịch

 

0918463178

 

 

Trần Quang Lý

P. Chủ tịch

 

0918463178

 

4

Hội Cựu TNXP

 

0259.3550080

0944248357

 

 

Đinh Thị Yêm

Chủ tịch

 

0944248357

 

 

Trần Xuân Phương

P. Chủ tịch

 

 

 

5

Hội địch bắt tù đày

 

0259.3865658

 

 

 

Hồ Sen

Chủ tịch

 

0833114905

 

6

Hội Khuyến học

 

0259.3865421

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

CƠ QUAN THUỘC SỞ, NGÀNH TỈNH

 

 

 

 

1

KHỐI NỘI CHÍNH

 

 

 

 

 

Công an

 

0259.3864529

 

 

 

Quân sự

 

0259.3864532

 

 

 

Viện Kiểm sát

 

0259.3864523

 

 

 

Tòa án

 

0259.3864559

 

 

 

Chi cục Thi hành án DS

 

0259.3863693

 

 

2

KHỐI KINH TẾ

 

 

 

 

 

Kho bạc

 

0259.3865795

 

 

 

Chi cục thuế

 

0259.3864531

 

np_ccthue@ninhthuan.gov.vn

 

Trạm Thủy nông

 

0259.3864553

 

tramthuynongninhphuoc@gmail.com

 

Trạm trồng trọt và BVTV

 

0259.3865574

 

bvtv@ninhthuan.gov.vn

 

Trạm Chăn nuôi và Thú y

 

0259.3864824

 

ccty_ttynp@ninhthuan.gov.vn

 

Trạm Khuyến nông

 

0259.3864817

 

tramknnp@yahoo.com.vn

 

Hạt Kiểm lâm

 

0259.3864520

 

hklninhphuoc@gmail.com

 

Đội Quản lý TT số 4

 

0259.3763444

 

 

 

Điện lực NP

 

0259.2214715

 

 

 

Ngân hàng NN&PTNT

 

0259.3864537

 

np_dksdd@ninhthuan.gov.vn

 

Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh  NP

 

0259.3763452

 

 

3

KHỐI VĂN XÃ

 

 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội

 

0259.3763413

 

ttdskhhgd_np@ninhthuan.gov.vn

 

Trung tâm y tế

 

0259.3864515

 

 

 

Trường THPT An Phước

 

0259.3864093

 

 

 

Trường THPT Nguyễn Huệ

 

0259.3865054

 

 

 

Trường THPT Phạm Văn Đồng

 

0259.3965526

 

 

 

Trường Dân tộc nội trú

 

 

 

 

 

Trung tâm hỗ trợ GD hòa nhập

 

 

 

 

 

Ngân hàng CSXH

 

0259.3865700

 

 

 

Trung tâm viễn thông

 

0259.3866333

 

 

 

Bưu điện

 

0259.3864616

 

 

VII

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

 

 

 

1

Thị trấn Phước Dân

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

0259.3864556

 

ttpd@ninhthuan.gov.vn

 

Võ Đức Khang

Chủ tịch

0259.3763432

0989247954

 

 

Đàng Sinh Ái Chi

P. Chủ tịch

0259.3763215

0902432305

 

 

Bạch Thị Như Trâm

P. Chủ tịch

0259.3763007

0917007442

 

2

Xã An Hải

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

0259.3868042

 

ubnd_anhai@ninhthuan.gov.vn

 

Trương Thị Phương Trang

Chủ tịch

0259.552168

0916815856

 

 

Trần Khánh Thành

P.Chủ tịch

 

0917441143

 

 

Hồ Thanh Phong

P.Chủ tịch

 

0969103868

 

3

Xã Phước Hải

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3868099

 

ubnd_phuochai@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn An Hòa

P.Chủ tịch

 

0912943731

 

 

Huỳnh Thanh Huy Thái

P.Chủ tịch

 

0977771844

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

P.Chủ tịch

 

839811719

 

4

Xã Phước Thái

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3965015

 

ubnd_phuocthai@ninhthuan.gov.vn

 

Đàng Năng Tom

Chủ tịch

 

0902560631

 

 

Nguyễn Ngọc Trường

P.Chủ tịch

 

0843812424

 

 

Đàng Quang Nữ Ngọc Thùy

P.Chủ tịch

 

0363179157

 

5

Xã Phước Hữu

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

0259.3864563

 

ubnd_phuochuu@ninhthuan.gov.vn

 

Huỳnh Kiều Minh

Chủ tịch

0259.3863748

0987727628

 

 

Hứa Thị Ngọc Du

P.Chủ tịch

259.3864275

0838185280

 

 

Đặng Ngọc Bình

P.Chủ tịch

259.3864885

0398627157

 

6

Xã Phước Hậu

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3965253

 

ubnd_phuochau@ninhthuan.gov.vn

 

Võ Thành Đảo

Chủ tịch

0259.3962068

0916368327

 

 

Nguyễn Như Hùng Triết

P.Chủ tịch

 

0378924769

 

 

Huỳnh Hồng Phúc

P.Chủ tịch

 

0918193572

 

7

Xã Phước Thuận

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3868219

 

ubnd_phuocthuan@ninhthuan.gov.vn

 

Huỳnh Ngọc Du

Chủ tịch

0259.3515667

0945142363

 

 

Nguyễn Xuân Hùng

P.Chủ tịch

 

0976727879

 

8

Xã Phước Sơn

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3862104

 

ubnd_phuocson@ninhthuan.gov.vn

 

Ngô Văn Chánh

Chủ tịch

 

0378079997

 

 

Trần Thụy Thu Thủy

P.Chủ tịch

 

0777115028

 

 

Ngô Đức Hiệp

P.Chủ tịch

 

0972251851

 

9

Xã Phước Vinh

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3862521

 

ubnd_phuocvinh@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thị Khánh Hải

P.Chủ tịch

 

0989991633

 

 

Lê Văn Tâm

P.Chủ tịch

 

0946848345

 

9 người đang online
°