70 người đang online
°

Danh bạ điện thoại các cơ quan, đơn vị

100%

STT

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

ĐỊA CHỈ EMAIL

I

LÃNH ĐẠO HUYỆN

1

TT. Huyện ủy

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn

Bí thư

 

0918447009

huutuan@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Bí thư

 

0938055626

0847806431

xuanhung.np@ninhthuan.gov.vn

2

TT. HĐND huyện

 

 

 

 

 

La Thoại Như Trang

Phó Chủ tịch

0259.3864115

0398597673

 ltntrang@ninhthuan.gov.vn

3

Lãnh đạo UBND huyện

 

 

 

 

 

Bạch Văn Nguyên

Chủ tịch

0259.3864506

0919061730

 bvnguyen@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Hữu Đức

Phó Chủ tịch

0259.3863749

0917667418

 nhduc@ninhthuan.gov.vn

  Ngô Khánh Phó Chủ tịch 0259.3515177 0913619177 ngokhanh.np@ninhthuan.gov.vn

II

MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ

1

UB Mặt trận TQVN

 

0259.3864534

 

 np_ubmttq@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Tâm

Chủ tịch

 

0919062417

 

 

Lưu Văn Thủy

Phó Chủ tịch

 

0919037318

 

 

Lê Thị Hường

Phó Chủ tịch

 

0949947433

 

2

Hội phụ nữ

 

0259.3864535

 

np_hoipn@ninhthuan.gov.vn

 

Mai Thị Huyền Trang

Chủ tịch

 

0944167977

 

 

Thạch Thị Kim Chung

Phó Chủ tịch

 

0948744743

 

 

Trịnh Thị Kim Thông

Phó Chủ tịch

 

0983199667

 

3

Hội Nông dân

 

0259.3864588

 

np_hnd@ninhthuan.gov.vn

 

Đặng Văn Bình

Chủ tịch

0259.3864400

0918417455

 

 

Phạm Hữu Luận

Phó Chủ tịch

 

0843282772

 

4

Hội Cựu chiến binh

 

0259.3864570

 

np_hoiccb@ninhthuan.gov.vn

 

Phan Văn Khanh

Chủ tịch

 

0982434004

 

 

Phạm Y

Phó Chủ tịch

 

0785260694

 

5

Huyện đoàn

 

0259.3864536

 

np_huyendoan@ninhthuan.gov.vn

 

Phạm Vũ Kỳ Nguyên

Bí thư

0259.3864923

0933638863

 

6

Liên đoàn lao động

 

0259.3865066

 

np_ldld@ninhthuan.gov.vn

 

Võ Thị Thúy Phượng

Chủ tịch

 

0904934333

 

 

Nguyễn Xuân Thông

Phó Chủ tịch

 

0917441343

 

III

CƠ QUAN THUỘC HUYỆN ỦY

 

 

 

 

1

Văn Phòng Huyện ủy

 

0259.3864999

 

np_vphu@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Văn Duy

Chánh Văn Phòng

 

0962840864

 vanduy.np@ninhthuan.gov.vn

 

Phan Thị Hạnh

Phó chánh Văn Phòng

0259.3864580

0916366792

 hanhpt.np@ninhthuan.gov.vn

2

Ban Tổ Chức

 

0259.3864721

 

 

 

Phạm Hòa

Trưởng Ban

0259.3763272

0914410228

 phamhoa@ninhthuan.gov.vn

 

Mai Quốc Tuấn

Phó Trưởng ban

 0259.3864721

0912404171

 maiquoctuan03@gmail.com

  Trần Khánh Ninh Phó Trưởng ban 0259.3515779 0907877419 ninhtkninh@gmail.com

3

Ban Tuyên giáo

 

0259.3865006

 

btg_np@ninhthuan.gov.vn

 

Hồ Trần Vinh

Trưởng Ban

0259.3864576

0938055151

tranvinh@ninhthuan.gov.vn

 

Bùi Thị Hoài Xuân

Phó Ban

 

0945263596

 

3

Ủy Ban Kiểm tra

 

0259.3865005

 

 

 

Võ Duy Huấn

Phó Chủ nhiệm

 

0977736371

 voduyhuan@ninhthuan.gov.vn

4

Ban Dân vận

 

0259.3865004

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng Ban

 

0919062417

 

 

Lê Văn Trinh

Phó ban

 

0917441436

 

5

Trung tâm Chính trị

 

0259.3865284

 

 

 

Lưu Thái

Phó Giám đốc

 

0358573732

 

IV

CƠ QUAN THUỘC UBND HUYỆN

 

 

 

 

 

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

 

 

 

1

Văn phòng HĐND và UBND

 

0259.3864521

 

ubnd_np@ninhthuan.gov.vn

 

Lê Văn Miên

Chánh VP

0259.3865716

0919814100

 

 

Nguyễn Đình Thường

Phó Chánh VP

0259.3668267

0911162996

 

 

Mai Thị Phương

Phó Chánh VP

0259.3863012

0777122023

 

2

Phòng Nội vụ

 

02593.763106

 

np_noivu@ninhthuan.gov.vn

 

Huỳnh Thành Phương

Trưởng phòng

0259.3865612

0944418028

 

  Lưu Hoàng Lũy Phó trưởng phòng 0259.3763208 0919944756  

3

Phòng Kinh tế HT

 

0259.3866129

 

pktht_np@ninhthuan.gov.vn

 

Trần Văn Hùng

Trưởng phòng

0259.3866129

0985588577

 

4

Phòng Tài nguyên MT

 

0259.3864712

 

tnmtnp@ninhthuan.gov.vn

 

Bùi Đăng Dũng

Phó Trưởng phòng

0259.3864269

097 6727879

 

 

Nguyễn Tăng Tiến

Phó Trưởng phòng

 

038 2151438

 

5

Phòng Nông nghiệp PTNT

 

259.3864638

 

np_nn@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Đức Thuận

Trưởng phòng

259.3864261

0971767776

 

 

Huỳnh Tuấn Anh

P.Trưởng phòng

259.3763445

0984539153

 

6

Phòng Tài chính KH

 

0259.3864522

 

np_taichinh@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Sang

Trưởng phòng

0259.865090

0987343127

 sangnt@ninhthuan.gov.vn

 

Chế Hoàng Thu Hảo

PhóTrưởng Phòng

0259.3763357

0909292983

 

7

Phòng Lao động-TBXH

 

0259.3864525

 

np_ld@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Văn Thường

Trưởng Phòng

0259.3763094

0948823191

 

 

Trần Thị Thu Thủy

Phó Trưởng phòng

 

0917667898

 

8

Phòng Giáo dục ĐT

 

0259.3864528

0919062774

NP_gddt@ninhthuan.gov.vn

 

Phạm An

Trưởng Phòng

0259.3864736

0906355719

 

 

Lưu Tấn Tỵ

Phó Trưởng phòng

0259.3865070

0949676000

 

 

Lê Thị Mỹ Liên

Phó Trưởng phòng

 

0949676000

 

9

Phòng Văn hóa

 

0259.3864524

 

np_vhtt@ninhthuan.gov.vn

 

Võ Minh Tân

Phó Trưởng phòng

 

0945499988

tan.vm@ninhthuan.gov.vn

10

Phòng Tư pháp

 

0259.3864701

 

np_tuphap@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thị Yến Thu

Trưởng phòng

0259.3864701

0987759559

yenthu.nt@ninhthuan.gov.vn

 

Sầm Thị Như Tuyến

Phó Trưởng phòng

 

0942094684

tuyenSNT@ninhthuan.gov.vn

11

Thanh tra

 

0259.3864510

0919771299

np_thanhtra@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thị Phương Ngọc

Chánh Thanh tra

 0259.3763766

0914621383

phuongngoc@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Đức Anh

Phó Chánh Thanh tra

 0259.3864510

0969824546

 

 

 ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

 

 

 

1

BQL Đầu tư xây dựng

 

0259.3865471

 

np_ctht@ninhthuan.gov.vn

 

Trương Thanh Đạm

Giám Đốc

 

0903068182

 

 

Đàng Huy Cường

Phó Giám đốc

0259.863001

0913133170

 

2

Trung tâm VHTT-Đài TT

 

0259.3865722

0945139112

np_ttvh@ninhthuan.gov.vn

 

Lê Quang Chính

Giám Đốc

0259.3763774

0946570519

 

 

Phạm Mộng Tuyền

Phó Giám đốc

 0259.3865722

0946570519

 np_ttvh@ninhthuan.gov.vn

 

Đổng Tiến

Phó Giám đốc

 

0917441152

 

3

Trung tâm GDNN-GDTX

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Minh

Giám đốc

 0259.3865060

0844555225

 ngocminh.ktthhnnp@ninhthuan.edu.vn

 

Hán Hùng Anh

Phó Giám đốc

 0259.3863757

0919649046

 hunganh.ktthhnnp@ninhthuan.edu.vn

  Lê Thị Tuyết Trinh Phó Giám đốc 0259.3865060 0914992757 tuyettrinh.ktthhnnp@ninhthuan.edu.vn

V

HỘI ĐẶC THÙ

 

 

 

 

1

Hội Đông y

 

0259.3864781

 

hoidongyninhphuoc@gmail.com

 

Trần Công Hiền

Chủ tịch

 

0889506781

 

 

Nguyễn Văn Giai

Phó Chủ tịch

 

0912719157

 

2

Hội Chữ Thập đỏ

 

0259.3864547

0983178717

hctdninhphuoc@gmail.com

 

Phan Kim Lương

Chủ tịch

 

0914332556

 

 

Nguyễn Văn Thanh

Phó Chủ tịch

 

0394460475

 

3

Hội người cao tuổi

 

0259.3865645

0387006903

 

 

Vũ Thị Thấu

Chủ tịch

 

0918463178

 

 

Trần Quang Lý

Phó Chủ tịch

 

0918463178

 

4

Hội Cựu TNXP

 

0259.3550080

0944248357

 

 

Đinh Thị Yêm

Chủ tịch

 

0944248357

 

 

Trần Xuân Phương

Phó Chủ tịch

 

 

 

5

Hội địch bắt tù đày

 

0259.3865658

 

 

 

Hồ Sen

Chủ tịch

 

0833114905

 

6

Hội Khuyến học

 

0259.3865421

 

 khuyenhocnp2013@gmail.com

 

 Ngô Khánh

 Chủ tịch

 

 0913619177

 

  Lê Thị Hường PCT thường trực   0912814006  
  Lưu Tấn Tỵ Phó Chủ tịch   0906355719  
  Nguyễn Thanh Tâm Phó Chủ tịch   0919062417  

VI

CƠ QUAN THUỘC SỞ, NGÀNH TỈNH

 

 

 

 

1

KHỐI NỘI CHÍNH

 

 

 

 

 

Công an

 

0259.3864529

 

 

 

Quân sự

 

0259.3864532

 

 

 

Viện Kiểm sát

 

0259.3864523

 

 

 

Tòa án

 

0259.3864559

 

 

 

Chi cục Thi hành án DS

 

0259.3863693

 

 

2

KHỐI KINH TẾ

 

 

 

 

 

Kho bạc

 

0259.3865795

 

 

 

Chi cục thuế

 

0259.3864531

 

np_ccthue@ninhthuan.gov.vn

 

Trạm Thủy nông

 

0259.3864553

 

tramthuynongninhphuoc@gmail.com

 

Trạm trồng trọt và BVTV

 

0259.3865574

 

bvtv@ninhthuan.gov.vn

 

Trạm Chăn nuôi và Thú y

 

0259.3864824

 

ccty_ttynp@ninhthuan.gov.vn

 

Trạm Khuyến nông

 

0259.3864817

 

tramknnp@yahoo.com.vn

 

Hạt Kiểm lâm

 

0259.3864520

 

hklninhphuoc@gmail.com

 

Đội Quản lý TT số 4

 

0259.3763444

 

 

 

Điện lực NP

 

0259.2214715

 

 

 

Ngân hàng NN&PTNT

 

0259.3864537

 

np_dksdd@ninhthuan.gov.vn

 

Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh  NP

 

0259.3763452

 

 

3

KHỐI VĂN XÃ

 

 

 

 

 

Bảo hiểm xã hội

 

0259.3763413

 

ttdskhhgd_np@ninhthuan.gov.vn

 

Trung tâm y tế

 

0259.3864515

 

 

 

Trường THPT An Phước

 

0259.3864093

 

 

 

Trường THPT Nguyễn Huệ

 

0259.3865054

 

 

 

Trường THPT Phạm Văn Đồng

 

0259.3965526

 

 

 

Trường Dân tộc nội trú

 

 

 

 

 

Trung tâm hỗ trợ GD hòa nhập

 

 

 

 

 

Ngân hàng CSXH

 

0259.3865700

 

 

 

Trung tâm viễn thông

 

0259.3866333

 

 

 

Bưu điện

 

0259.3864616

 

 

VII

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

 

 

 

1

Thị trấn Phước Dân

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

0259.3864556

 

ttpd@ninhthuan.gov.vn

 

Võ Đức Khang

Chủ tịch

0259.3763432

0913019008

 duckhang@ninhthuan.gov.vn

 

Đàng Sinh Ái Chi

Phó Chủ tịch

0259.3763215

0902432305

 aichi@ninhthuan.gov.vn

 

Bạch Thị Như Trâm

Phó Chủ tịch

0259.3763007

0913596667

 

2

Xã An Hải

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

0259.3868042

 

ubnd_anhai@ninhthuan.gov.vn

 

Trương Thị Phương Trang

Chủ tịch

0259.552168

0916815856

 

 

Trần Khánh Thành

Phó Chủ tịch

 

0917441143

 

 

Hồ Thanh Phong

Phó Chủ tịch

 

0969103868

 

3

Xã Phước Hải

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3868099

 

ubnd_phuochai@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn An Hòa

Chủ tịch

 

0912943731

 

 

Huỳnh Thanh Huy Thái

Phó Chủ tịch

 

0977771844

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Phó Chủ tịch

 

839811719

 

4

Xã Phước Thái

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3965015

 

ubnd_phuocthai@ninhthuan.gov.vn

 

Đàng Năng Tom

Chủ tịch

 

0902560631

 nangtom@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Ngọc Trường

Phó Chủ tịch

 

0843812424

 nguyenngoctruong12679@gmail.com

 

Đàng Quang Nữ Ngọc Thùy

Phó Chủ tịch

 

0363179157

 

5

Xã Phước Hữu

 

 

 

 

 

Văn phòng

 

0259.3864563

 

ubnd_phuochuu@ninhthuan.gov.vn

 

Huỳnh Kiều Minh

Chủ tịch

 

0987727628

 

 

Hứa Thị Ngọc Du

Phó Chủ tịch

 

0838185280

 

 

Đặng Ngọc Bình

Phó Chủ tịch

 

0398627157

 

6

Xã Phước Hậu

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3965253

 

ubnd_phuochau@ninhthuan.gov.vn

 

Đào Thị Ngọc Nữ

Chủ tịch

 

0914753919

 

 

Nguyễn Như Hùng Triết

Phó Chủ tịch

 

0378924769

 

 

Huỳnh Hồng Phúc

Phó Chủ tịch

 

0918193572

 

7

Xã Phước Thuận

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3968801

 

ubnd_phuocthuan@ninhthuan.gov.vn

 

Huỳnh Ngọc Du

Chủ tịch

 

0945142363

 

 

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Chủ tịch

 

0777605790

 

  Trương Văn Hậu Phó Chủ tịch   0933733054  

8

Xã Phước Sơn

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3862104

 

ubnd_phuocson@ninhthuan.gov.vn

 

Ngô Văn Chánh

Chủ tịch

 

0378079997

 

 

Trần Thụy Thu Thủy

Phó Chủ tịch

 

0777115028

 

 

Ngô Đức Hiệp

Phó Chủ tịch

 

0972251851

 

9

Xã Phước Vinh

 

 

 

 

 

Văn Phòng

 

0259.3862521

 

ubnd_phuocvinh@ninhthuan.gov.vn

 

Nguyễn Thị Khánh Hải

Phó Chủ tịch

 

0989991633

 

 

Lê Văn Tâm

Phó Chủ tịch

 

0946848345