Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Ninh Phước năm 2024

Đăng ngày 16 - 01 - 2024
Lượt xem: 45
100%

 


kh cchc.pdf

Tin liên quan

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tiếp nhận và...(23/02/2024 4:16 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Ninh Phước năm 2024(09/01/2024 9:26 SA)

Quy định về giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa...(25/12/2023 4:30 CH)

Thông báo kết quả họp xét sáng kiến năm 2023(13/11/2023 8:04 SA)

Về việc đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023(23/10/2023 4:13 CH)

Tin mới nhất

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tiếp nhận và...(23/02/2024 4:16 CH)

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và...(18/01/2024 2:53 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Ninh Phước năm 2024(09/01/2024 9:26 SA)

Quy định về giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa...(25/12/2023 4:30 CH)

Thông báo kết quả họp xét sáng kiến năm 2023(13/11/2023 8:04 SA)

20 người đang online
°