Vững bước vào Xuân tràn đầy niềm tin và hy vọng

Đăng ngày 18 - 01 - 2023
Lượt xem: 103
100%

Trải qua năm 2022 với rất nhiều khó khăn, thách thức, khi vừa ổn định do tác động của đại dịch Covid-19. Ninh Phước hôm nay đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn cũng ngày một khởi sắc. Với những nỗ lực hết mình, vượt qua mọi khó khăn, năm nay, đồng bào các dân tộc trong huyện lại đón một cái tết no ấm và bình an. Tất cả là nhờ sự tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực nhân dân cùng nhau đoàn kết, vươn lên.

 

Năm 2022, trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng Đảng bộ, chính quyền huyện Ninh Phước đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, cùng với sự phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của huyện. UBND huyện đã triển khai 167 nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt, đến cuối năm có 10/11 chỉ tiêu và hầu hết các nhiệm vụ chủ yếu đạt và vượt so với quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND huyện giao. Riêng về kinh tế có 3/3 chỉ tiêu vượt; trong đó tổng giá trị sản xuất các ngành 9.844 tỷ đồng, tăng trưởng 11,33%; thu ngân sách 91,98 tỷ đồng, vượt 10% chỉ tiêu tỉnh giao và vượt 7% theo Nghị quyết HĐND huyện giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 64,45 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, trong sản xuất nông nghiệp có nhiều tín hiệu khởi sắc; huyện đã thực hiện hiệu quả đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chú trọng cây, con chủ lực có lợi thế để mang lại hiệu quả kinh tế. Đến cuối năm, giá trị sản xuất 2.553,89 tỷ đồng, đạt 96,84% kế hoạch, tăng 6,95%; diện tích cây trồng đạt 22.669 ha, vượt 9% kế hoạch năm; tổng sản lượng lương thực đạt 98.457 tấn, vượt 11% kế hoạch năm. Toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng được 94,09 ha, vượt 56,8% chỉ tiêu tỉnh giao. Tiếp tục thực hiện các mô hình mới, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm; trong đó nhân rộng 2.353 ha/15 cánh đồng lớn, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; nhân rộng mô hình san phẳng mặt ruộng bằng tia laser lên 45,8 ha, tăng 3 ha so với năm 2021.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, trong năm đang triển khai thi công 2 dự án: Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2 và điện mặt trời Phước Thái 3, với tổng công suất 150 MW, vốn đầu tư 2.363 tỷ đồng; lũy kế đến nay trên địa bàn huyện hoàn thành 13 dự án điện gió, điện mặt trời với tổng công suất 489,221 MW, vốn đầu tư gần 15.162 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lĩnh vực đầu tư, xây dựng cũng được chú trọng. Huyện đã hoàn thành thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 và hoàn thiện hồ sơ, thi công các công trình đầu tư năm 2022. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 71 công trình, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 66 công trình, quyết toán 40 công trình. Đến cuối năm giải ngân hơn 75 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch. Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn cũng được đẩy mạnh. Trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, huyện chú trọng phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, sửa chữa cơ khí, gia công sắt nhôm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển làng nghề đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV. Phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc thù như rượu vang nho, mật nho, siro nho,... ở xã Phước Thuận; táo sấy, nho sấy, thịt dê cừu qua chế biến ở các xã: Phước Thuận và Phước Hậu, trà măng tây xanh ở xã An Hải mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã tổ chức đánh giá thực trạng tiêu chí xã, thôn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Hiện nay đang làm thủ tục đề nghị công nhận xã Phước Thái, Phước Hậu và An Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; lập thủ tục công nhận thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn; thôn Trường Thọ, xã Phước Hậu; thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổ chức đánh giá, đề nghị UBND tỉnh công nhận 16 sản phẩm OCOP đủ điều kiện theo quy định. Công tác vệ sinh môi trường tiếp tục được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được thực hiện hiệu quả. Trong năm đã giải quyết việc làm mới cho 3.502 lao động, vượt 20,75% kế hoạch năm; trong đó xuất khẩu 48 lao động, vượt 84,61% kế hoạch; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Những thành tựu đạt được, đã tạo ra thế và lực mới để huyện vững bước vào xuân mới 2023 với khí thế mới, quyết tâm mới. Mặc dù bước vào năm Quý Mão còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm cao, Ninh Phước tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh những thuận lợi về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện. UBND huyện Ninh Phước đã đề ra mục tiêu chủ yếu cần triển khai thực hiện như: Tập trung thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả; thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, trong đó lấy nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo là động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành đạt hơn 11.084 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 71,76 triệu đồng. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 2.761 tỷ đồng, tăng 8,1%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng - tiểu thủ công nghiệp đạt 5.086 tỷ đồng, tăng 13,6%; giá trị sản xuất lĩnh vực thương mại - dịch vụ 3.236 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022. Tăng cường công tác thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất, xử lý các khoản nợ thuế, phấn đấu thu đạt 90,7 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng gắn với kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân; toàn huyện phấn đấu huy động vốn đạt 758 tỷ đồng, dư nợ cho vay 1.792 tỷ đồng…

Với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cần phấn đấu đạt được trong năm 2023 và những kết quả đạt được như đã nêu trên, có thể nói đây là nền tảng cơ sở, tạo thế lực để Ninh Phước tiếp tục đổi mới sáng tạo, xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững. Thắng lợi này là động lực để Ninh Phước vững bước vào Xuân Quý Mão 2023 tràn đầy niềm tin và hy vọng.

Tin liên quan

Thị trấn Phước Dân tăng trưởng tín dụng chính sách trên 4 tỷ đồng đảm bảo tạm giao tăng trưởng...(20/02/2024 11:50 SA)

Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(20/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Phước tăng trưởng tín dụng trên 13 tỷ đồng ngay từ đầu năm...(06/02/2024 5:06 CH)

UBND huyện triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024(24/01/2024 2:40 CH)

Phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức cuộc họp giao ban ngân sách xã, thị trấn năm 2023 và triển khai...(18/01/2024 4:04 CH)

Tin mới nhất

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các tổ chức chính trị - xã hội ủy thác tỉnh Ninh Thuận...(23/02/2024 4:19 CH)

Thị trấn Phước Dân tăng trưởng tín dụng chính sách trên 4 tỷ đồng đảm bảo tạm giao tăng trưởng...(20/02/2024 11:50 SA)

Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(20/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Phước tăng trưởng tín dụng trên 13 tỷ đồng ngay từ đầu năm...(06/02/2024 5:06 CH)

UBND huyện triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024(24/01/2024 2:40 CH)

29 người đang online
°