HĐND Thị trấn Phước Dân khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Tổ chức kỳ họp thứ năm

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
Lượt xem: 193
100%

Sáng 28/12/2022, Hội đồng nhân dân thị trấn Phước Dân khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp 5, nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Khánh, Uỷ viên thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lê Thị Chính Uỷ viên thường vụ huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn; các đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị trấn; Lãnh đạo UBMTTQVN, các đoàn thể, công chức chuyên môn UBND thị trấn, Bí thư chi bộ, Trưởng BQL, Ban công tác mặt trận 15 khu phố... và các đại biểu HĐND thị trấn khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn, Chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: Năm 2022 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh COVID vừa được khống chế, thời tiết diễn biến phức tạp, những tháng đầu năm giá xăng, dầu, nguyên vật liệu tăng cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, Thị trấn Phước Dân đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt: 14/16 chi tiêu. Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ Thị trấn và các đề án, chương trình KTXH của BCH đảng bộ. Do vậy, tại kỳ họp các đại biểu cần tập trung thảo luận, đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, thảo luận, quyết định chỉ tiêu và những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KTXH năm 2023 và những năm tiếp theo.

Theo báo cáo của UBND thị trấn: trong năm 2022, UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị trấn: 2,612 tỷ đồng đạt 115% so với kế hoạch huyện giao; đảm bảo sản xuất vụ Đông xuân và Hè thu theo đúng lịch thời vụ,. Tổng diện tích gieo trồng được 2.472 ha/2.552 ha, đạt 96,7% kế hoạch huyện giao, giảm 13,5 % so với cùng kỳ, 11.208 tấn đạt 98,9% so với kế hoạch huyện giao, giảm 1,9 % so với cùng kỳ. Thị trấn đã xây dựng các kế hoạch thực hiện hiện Nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, thu ngân sách, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quản lý đất đai; BTXH, BHYT tự nguyện hộ gia đình; chăm lo đời sống, bảo đảm các chế độ cho các gia đình chính sách người có công cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện tốt công tác giao quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu huyện giao; tình hình An ninh chính trị TTATXH được giữ vững ổn định, địa phương đạt vững mạnh về quốc phòng – an ninh, đạt chuẩn “đơn vị an toàn về an ninh trật tự”; các tiêu chí phát triển đô thị loại IV được duy trì. Đã có 14/16 chỉ tiêu đạt theo kế hoạch huyện giao, có 02/16 chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch huyện giao là: tổng diện tích gieo trồng; tổng sản lượng lương thực có hạt (Do yếu tố khách quan ngưng sản xuất vụ mùa năm 2022).

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; tình hình lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán họp chợ, gây ách tắc giao thông, việc thu gom rác thải một số điểm trong khu dân cư chưa đảm bảo; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đạt chỉ tiêu, giải quyết tranh chấp, phản ánh trong nhân dân có lúc chưa đảm bảo theo thời gian quy định; tiến độ thực hiện việc tiếp nhận, cập nhật, xử lý và giao trả hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh tròn quy trình và đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh còn chậm do thiếu các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn, tình hình TTATXH ở một số thời điểm còn diễn biến phức tạp, tình hình trộm cắp tài sản, tệ nạn ma túy, cờ bạc còn xảy ra, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng; một số mô hình tự quản về ANTT tuy đã được củng cố, tăng cường nhưng còn hoạt động chưa hiệu quả...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Lê Thị Chính, Bí thư Đảng ủy thị trấn đã biểu dương những kết quả mà trong báo cáo của HĐND thị trấn đã trình bày. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND thị trấn tập trung thảo luận, phân tích thấu đáo, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, nhằm phát huy mọi nguồn lực của Thị trấn. Khắc phục những hạn chế, yếu kém, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chi tiêu, kế hoạch năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công việc; tăng cường tính công khai, minh bạch; phải gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm; khắc phục những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu và kiên quyết xử lý những người vi phạm. Đồng thời, phải quan tâm xây dựng, đào tạo, quy hoạch, thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND. Tăng cường trách nhiệm của người đại biểu dân cử, trong việc thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn, chức năng chủ yếu của HĐND. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Quan tâm đến các vấn đề dân sinh bức xúc được cử tri, dư luận quan tâm để chọn lựa làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình, cùng UBND Thị trấn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, quy trình thực hiện và đề xuất các cơ chế, chính quy định của Luật, phù hợp với thực tiễn phát triển của Thị trấn để tạo động lực cho sự phát triển chung của Thị trấn và nâng cao đời sống nhân dân…

Cũng tại kỳ họp, Ban kinh tế-xã hội HĐND thị trấn đã báo cáo kết quả thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Nghe Ban Thường trực UBMTTQ thị trấn thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND thị trấn… và nghe lãnh đạo UBND giải trình những vấn đề mà cử tri kiến nghị và đại biểu chất vấn tại hội trường.

Kỳ họp cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn, đối với bà Ngô Thị Thuận, do được điều động ở vị trí công tác mới; miễn nhiệm chức vụ Phó Ban Kinh tế - Xã hội và bầu bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn đối với bà Trần Thị Mỹ Vân, bầu phó ban đối với ông Ngô Lê Xuân An.

Trước khi bế mạc, các đại biểu dự kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và mức phân bổ ngân sách thị trấn năm 2023; Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 2023; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về “Sử dụng kinh phí dùng hỗ trợ cho người trồng lúa theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Nghị định 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trống lúa”, giai đoạn 2020 –2021.

Tin liên quan

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phước Dân -Tổng kết công tác Hội, phong trào Hội năm 2022.(05/01/2023 7:52 SA)

72 xuất quà “Xuân yêu thương” của iSchool Ninh Thuận tại trường tiểu học Vĩnh Thuận(05/01/2023 4:47 CH)

Năm 2022 Hội Khuyến học Thị trấn Phước Dân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài(05/01/2023 7:57 SA)

Đoàn thanh niên xã Phước Thuận ra mắt mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập”(01/01/2023 11:14 SA)

Thị trấn Phước Dân, tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, Quân sự - Quốc phòng...(31/12/2022 10:51 SA)

Tin mới nhất

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phước Dân -Tổng kết công tác Hội, phong trào Hội năm 2022.(05/01/2023 7:52 SA)

72 xuất quà “Xuân yêu thương” của iSchool Ninh Thuận tại trường tiểu học Vĩnh Thuận(05/01/2023 4:47 CH)

Năm 2022 Hội Khuyến học Thị trấn Phước Dân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài(05/01/2023 7:57 SA)

Đoàn thanh niên xã Phước Thuận ra mắt mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy dụng cụ học tập”(01/01/2023 11:14 SA)

Thị trấn Phước Dân, tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, Quân sự - Quốc phòng...(31/12/2022 10:51 SA)

37 người đang online
°