V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 29 - 07 - 2019
Lượt xem: 148
100%

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

 


Ngày 29/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính số 14, số 16, số 17, số 19, số 21, số 22 và bãi bỏ thủ tục hành chính số 01, số 02, số 13, số 18 Mục III - Lĩnh vực thủy sản tại Phần A - Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tệp đính kèm:QDCT 1197-Linh vuc Thuy san.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của...(08/08/2019 11:43 SA)

V/v công bố danh mục Thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của...(03/08/2019 11:43 SA)

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết...(01/08/2019 11:53 SA)

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã...(01/08/2019 11:53 SA)

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng...(12/07/2019 11:53 SA)

64 người đang online
°