V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện

Đăng ngày 01 - 08 - 2019
Lượt xem: 164
100%

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện

 


Ngày 30/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.

- Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

+ Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

+ Thủ tục hành chính tại Phần II - Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã ban hành kèm theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tệp đính kèm: QDCT 1205-Linh vuc hoat dong Hop tac xa .pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của...(08/08/2019 11:43 SA)

V/v công bố danh mục Thủ tục hành chính trên lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của...(03/08/2019 11:43 SA)

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết...(01/08/2019 11:53 SA)

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của...(29/07/2019 11:53 SA)

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng...(12/07/2019 11:53 SA)

18 người đang online
°