3 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2: thi tuyển)
2124/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại các xa - thị trấn thuộc huyện năm 2022
2085/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận kết quả xếp loại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2022
2053/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận kết quả xếp loại các xã - thị trấn thuộc huyện năm 2022
2086/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
2088/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Thuận giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu
2041/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc thu hồi và hủy quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện Ninh Phước
2042/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc thu hồi và hủy quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện Ninh Phước
2043/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc thu hồi và hủy quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND huyện Ninh Phước
50/QĐ-HĐSK 09/11/2022 Quyết định công nhận sáng kiến cấp huyện năm 2022
1935/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc thu hồi và hủy quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND huyện Ninh Phước
1910/QĐ-UBND 28/10/2022 Về việc thu hồi và hủy Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND huyện Ninh Phước
1890/QĐ-UBND 26/10/2022 Quyết định về việc thu hồi đất của Bà Văn Thị Thu Uyên do tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước
1820/QĐ-UBND 13/10/2022 Quyết định về việc Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Phước
17/QĐ-PTCKH 06/10/2022 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
1 2 3 4 5 6