Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
444/QĐ-UBND 19/04/2024 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ninh Phước cấp cho hộ ông Trương Minh Tòng tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 5c, diện tích 206,0 m2 tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước
445/QĐ-UBND 19/04/2024 Quyết định Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ninh Phước cấp cho hộ ông Nguyễn Nho tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 03, diện tích 1.920,0 m2 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước
1859/QĐ-UBND 25/12/2023 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Ninh Phước cấp cho hộ ông Trương Minh Tòng tại thửa đất số 110, tờ bản đồ số 5c, diện tích 206,0 m2 tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước
1836/QĐ-UBND 20/12/2023 Quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành CC 935985, số vào sổ cấp GCN: CH 01133 do UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 09/8/2016 cho ông Trần Ngọc Hùng
1828/QĐ-UBND 19/12/2023 Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BX 227643, số vào sổ cấp GCN: CH 04443 do UBND huyện cấp ngày 26/01/2015 cho ông Nguyễn Long và bà Nguyễn Thị Trọng
303/TB-TTPTQĐ 28/09/2023 Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với 31 lô đất tại Khu dân cư Bầu Lăng, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
1308/QĐ-UBND 22/09/2023 Quyết định về việc thay thế và điều chỉnh thành viên hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Ninh Phước
431/QĐ-UBND 20/04/2023 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Trần Thị Ba
334/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy số BI525435, số vào sỏ cấp giấy chứng nhận CH 00533 do UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 20/3/2012 cho Hộ ông Nguyễn Được và bà Nguyễn Thị Tư, thường trú tại xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước
01/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2: thi tuyển)
2124/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại các xa - thị trấn thuộc huyện năm 2022
2085/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận kết quả xếp loại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2022
2053/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận kết quả xếp loại các xã - thị trấn thuộc huyện năm 2022
2086/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
2088/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Thuận giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu
1 2 3 4 5 6    
79 người đang online
°