Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
303/TB-TTPTQĐ 28/09/2023 Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với 31 lô đất tại Khu dân cư Bầu Lăng, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
1308/QĐ-UBND 22/09/2023 Quyết định về việc thay thế và điều chỉnh thành viên hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Ninh Phước
431/QĐ-UBND 20/04/2023 Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Trần Thị Ba
334/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành phôi giấy số BI525435, số vào sỏ cấp giấy chứng nhận CH 00533 do UBND huyện Ninh Phước cấp ngày 20/3/2012 cho Hộ ông Nguyễn Được và bà Nguyễn Thị Tư, thường trú tại xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước
01/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2: thi tuyển)
2124/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định về việc công nhận kết quả xếp loại các xa - thị trấn thuộc huyện năm 2022
2085/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận kết quả xếp loại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2022
2053/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công nhận kết quả xếp loại các xã - thị trấn thuộc huyện năm 2022
2086/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
2088/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Thuận giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu
2041/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc thu hồi và hủy quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện Ninh Phước
2042/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc thu hồi và hủy quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của UBND huyện Ninh Phước
2043/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc thu hồi và hủy quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND huyện Ninh Phước
50/QĐ-HĐSK 09/11/2022 Quyết định công nhận sáng kiến cấp huyện năm 2022
1935/QĐ-UBND 02/11/2022 Về việc thu hồi và hủy quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND huyện Ninh Phước
1 2 3 4 5 6    
33 người đang online
°