Báo cáo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2023 (điều chỉnh)

Đăng ngày 16 - 01 - 2024
Lượt xem: 36
100%

 


BC 37(16.01.2024_11h28p04)_signed.pdf

Tin liên quan

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Đổng Ngọc Lăng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý...(20/02/2024 11:57 SA)

Quyết định về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hiểu giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca(20/02/2024 11:54 SA)

Quyết định về việc phân công phụ trách phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(05/02/2024 11:13 SA)

Quyết định điều động công chức đối với ông Đổng Văn Nở(29/01/2024 3:20 CH)

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện năm 2023 (15/01/2024 3:48 CH)

Tin mới nhất

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Đổng Ngọc Lăng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý...(20/02/2024 11:57 SA)

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Đàng Quang Tướng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS...(20/02/2024 11:55 SA)

Quyết định về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hiểu giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca(20/02/2024 11:54 SA)

Quyết định về việc phân công phụ trách phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(05/02/2024 11:13 SA)

Quyết định điều động công chức đối với ông Đổng Văn Nở(29/01/2024 3:20 CH)

20 người đang online
°