Phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức cuộc họp giao ban ngân sách xã, thị trấn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Đăng ngày 18 - 01 - 2024
Lượt xem: 100
100%

Chiều ngày 17/01/2024, Phòng Tài chính Kế hoạch tổ chức cuộc họp giao ban ngân sách xã, thị trấn để đánh giá tình hình thực hiện công tác Tài chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 đối với ngân sách xã, thị trấn.

 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Lãnh đạo, chuyên viên quản lý ngân sách, chuyên viên quản lý đầu tư XDCB phòng Tài chính Kế hoạch huyện; lãnh đạo Kho bạc nhà nước huyện; lãnh đạo Chi cục Thuế huyện; lãnh đạo và công chức kế toán ngân sách các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Sang – Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch đã thông qua Báo cáo Đánh giá thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách xã, thị trấn  năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 đối với ngân sách xã, thị trấn.

Cụ thể, Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các xã, thị trấn thực hiện năm 2023 là 22 tỷ 960 triệu đồng, đạt 102% dự toán năm Hội đồng nhân dân huyện giao; Tổng chi ngân sách thực hiện  năm 2023 là  89 tỷ 392 triệu đồng, đạt  209% dự toán Huyện giao. Đồng thời, đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2024: Tham mưu đề xuất UBND xã trong chỉ đạo điều hành thu - chi ngân sách năm 2024 theo dự toán đã giao. Tập trung khai thác các nguồn thu tại địa phương, phấn đấu tăng thu để đảm bảo các nhu cầu chi. Chủ động điều hành ngân sách đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện giao và khả năng thu ngân sách; Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước. Thực hiện công tác khóa sổ kế toán, xử lý ngân sách cuối năm, xử lý chuyển nguồn ngân sách, gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023  theo Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn; Thực hiện xây dựng Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 và có báo cáo kết quả thực hiện về phòng Tài chính Kế hoạch trước ngày 01/11/2020; Thực hiện đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính; Thực hiện tốt trong công tác kiểm kê tài sản cố định ; Tiếp tục thực hiện mua sắm tài sản đúng theo quy trình và định mức tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Việc thực hiện sai quy định trong quản lý, sử dụng tài sản công sẽ bị xử phạt theo Nghị định 29/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ; Đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự theo kế hoạch được duyệt, nhất là công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Rà soát thanh toán, thu hồi tạm ứng hết số vốn thuộc kế hoạch năm; Thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán vốn và quyết toán công trình theo đúng quy định. Đặc biệt cần lưu ý trong  công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo đúng quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Tin liên quan

Thị trấn Phước Dân tăng trưởng tín dụng chính sách trên 4 tỷ đồng đảm bảo tạm giao tăng trưởng...(20/02/2024 11:50 SA)

Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(20/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Phước tăng trưởng tín dụng trên 13 tỷ đồng ngay từ đầu năm...(06/02/2024 5:06 CH)

UBND huyện triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024(24/01/2024 2:40 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các tổ chức chính trị - xã hội huyện dự Hội nghị Tổng kết công...(12/01/2024 11:23 SA)

Tin mới nhất

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các tổ chức chính trị - xã hội ủy thác tỉnh Ninh Thuận...(23/02/2024 4:19 CH)

Thị trấn Phước Dân tăng trưởng tín dụng chính sách trên 4 tỷ đồng đảm bảo tạm giao tăng trưởng...(20/02/2024 11:50 SA)

Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn(20/02/2024 11:52 SA)

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Phước tăng trưởng tín dụng trên 13 tỷ đồng ngay từ đầu năm...(06/02/2024 5:06 CH)

UBND huyện triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024(24/01/2024 2:40 CH)

48 người đang online
°