Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với 31 lô đất tại Khu dân cư Bầu Lăng, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 29 - 09 - 2023
Lượt xem: 87
100%

 


28.9.2023-Thong-bao-ket-qua-lua-chon-don-vi-to-chuc-dau-gia-1-(28.09.2023_15h23p16)_signed.pdf

Tin liên quan

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Điện gió số 5 Ninh Thuận(30/11/2023 7:24 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn đối với 20 lô đất tại khu dân cư cụm Núi...(08/11/2023 10:36 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 03 thửa (06 lô đất) trên...(08/11/2023 10:25 SA)

Thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa X, nhiệm...(27/10/2023 3:13 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ(27/10/2023 8:01 SA)

Tin mới nhất

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Điện gió số 5 Ninh Thuận(30/11/2023 7:24 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn đối với 20 lô đất tại khu dân cư cụm Núi...(08/11/2023 10:36 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 03 thửa (06 lô đất) trên...(08/11/2023 10:25 SA)

Thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND huyện khóa X, nhiệm...(27/10/2023 3:13 CH)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ(27/10/2023 8:01 SA)

8 người đang online
°