Tra cứu trực tuyến văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trên cổng thông tin điện tử Sở GDĐT Ninh Thuận.

Đăng ngày 19 - 09 - 2023
Lượt xem: 85
100%

 


TraCuu-Van-Bang(18.09.2023_16h53p35)_signed.pdf

Tin liên quan

Thông báo kết quả họp xét sáng kiến năm 2023(13/11/2023 8:04 SA)

Về việc đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023(23/10/2023 4:13 CH)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc...(16/08/2023 8:22 SA)

Quyết định Ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo Nghị định số...(03/08/2023 6:34 CH)

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ...(16/05/2023 3:27 CH)

Tin mới nhất

Thông báo kết quả họp xét sáng kiến năm 2023(13/11/2023 8:04 SA)

Về việc đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023(23/10/2023 4:13 CH)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc...(16/08/2023 8:22 SA)

Quyết định Ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo Nghị định số...(03/08/2023 6:34 CH)

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ...(16/05/2023 3:27 CH)

48 người đang online
°