Thông báo Về việc huỷ Thông báo số 139/TB-BTHCC ngày 08/8/2023 của Ban Thực hiện cưỡng chế huyện Ninh Phước

Đăng ngày 15 - 08 - 2023
Lượt xem: 62
100%

 


140.pdf

Tin liên quan

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với 31 lô đất tại Khu dân cư Bầu...(29/09/2023 11:06 SA)

Quyết định về việc thay thế và điều chỉnh thành viên hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP...(26/09/2023 3:04 CH)

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với 31 lô đất tại Khu dân cư Bầu Lăng, thị...(21/09/2023 12:00 CH)

Thông báo về việc nhận hồ sơ các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương...(06/09/2023 4:02 CH)

Tin mới nhất

Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với 31 lô đất tại Khu dân cư Bầu...(29/09/2023 11:06 SA)

Quyết định về việc thay thế và điều chỉnh thành viên hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP...(26/09/2023 3:04 CH)

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với 31 lô đất tại Khu dân cư Bầu Lăng, thị...(21/09/2023 12:00 CH)

Thông báo về việc nhận hồ sơ các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương...(06/09/2023 4:02 CH)

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Trần Thị Ba(20/04/2023 3:01 CH)

41 người đang online
°