Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai vốn tín dụng chính sách năm 2023 tại thị trấn Phước Dân

Đăng ngày 16 - 08 - 2023
Lượt xem: 97
100%

 

Thực hiện Kế hoạch số 528/KH-NHCS ngày 29/12/2022 của Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước về việc kiểm tra, kiểm soát nội bộ năm 2023, ngày 28/7/2023 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại thị trấn Phước Dân. Về phía đoàn kiểm tra có Ông Trần Quốc Bảo, Phó Giám đốc làm Tổ trưởng và cán bộ nghiệp vụ thành viên; tại thị tấn Phước Dân có sự tham dự của lãnh đạo UBND thị trấn, lãnh đạo các tổ chức Hội nhận ủy thác và các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn.

Buổi làm việc tại UBND thị trấn Phước Dân

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo UBND thị trấn Phước Dân, ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự buổi kiểm tra. Tổ kiểm tra NHCSXH huyện Ninh Phước ghi nhận và đánh giá cao công tác tham mưu của cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn, sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn, các ban ngành của thị trấn và sự nỗ lực các tổ chức Hội nhận ủy thác, tổ TK&VV trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn thị trấn đã đạt một số kết quả như: Trong 7 tháng đầu năm 2023, doanh số cho vay đạt trên 29,4 tỷ đồng/737 món vay, dư nợ hiện đạt trên 130 tỷ đồng với 3.283 hộ đang còn dư nợ; toàn thị trấn có 62 Tổ Tiết kiệm và vay vốn; công tác xử lý nợ được kịp thời; triển khai kịp thời các văn bản của Tổng Giám đốc NHCSXH, NHCSXH tỉnh, Ban đại diện tỉnh, huyện; công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên được quan tâm. Tuy nhiên, chất lượng tín dụng chưa giảm nhiều so với đầu năm.

Để tiếp tục thực hiện tốt, kịp thời, có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới. Tổ kiểm tra của NHCSXH huyện đề nghị UBND thị trấn, các tổ chức Hội nhận ủy thác, tổ TK&VV chú trọng quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) UBND thị trấn tiếp tục quan tâm, tham mưu cho Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy, Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện về triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; (2) thực hiện tốt công tác tuyên truyền hộ dân chấp hành tốt nghĩa vụ trong việc vay vốn tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội. Quan tâm tuyên truyền, vận động người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm qua tổ TK&VV. (3) Chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác triển khai thực hiện hướng dẫn sắp xếp, lưu trữ hồ sơ hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV theo bản số 3920/NHCS-TDNN ngày 10/5/2023; (4) Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến tất cả các Hội Đoàn thể nhận ủy thác nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; (5) Thường xuyên chỉ đạo các tổ chức Hội, Ban quản lý các khu phố đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu giao kịp thời, nhất là cho vay các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP như cho vay xây dựng nhà ở xã hội; tiếp tục chỉ đạo các thành phần có liên quan, tổ chức đánh giá kết quả các chỉ tiêu được giao nâng cao chất lượng tín dụng hàng tháng để kịp thời có giải pháp chỉ đạo thực hiện đối với các chỉ tiêu chưa hoàn thành theo kế hoạch.

Tin liên quan

Hội Nông dân huyện Ninh Phước triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW...(18/05/2024 8:44 SA)

Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước kiểm tra...(17/05/2024 3:01 CH)

Ninh Phước tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội huyện Ninh Phước (16/05/2024 4:17 CH)

Tăng trưởng trên 6,5% tín dụng chính sách tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện...(16/05/2024 9:35 SA)

Chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn tại Ngân hàng Chính...(15/05/2024 1:47 CH)

Tin mới nhất

Hội Nông dân huyện Ninh Phước triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW...(18/05/2024 8:44 SA)

Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước kiểm tra...(17/05/2024 3:01 CH)

Ninh Phước tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội huyện Ninh Phước (16/05/2024 4:17 CH)

Tăng trưởng trên 6,5% tín dụng chính sách tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện...(16/05/2024 9:35 SA)

Chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn tại Ngân hàng Chính...(15/05/2024 1:47 CH)

39 người đang online
°