Đồng chí Thiếu tướng Lê Minh Hiếu đại diện lãnh đạo Bộ Công an đến làm việc với UBND huyện và kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Đăng ngày 16 - 05 - 2023
Lượt xem: 471
100%

 

           Ngày 10/5 đồng chí Thiếu tướng Lê Minh Hiếu đại diện lãnh đạo Bộ Công an đến làm việc với UBND huyện và kiểm tra tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện về việc thực hiện đề án 06 và công tác triển Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn huyện.

Để đáp ứng yêu cầu trong công tác chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả việc cải cách hành chính hướng đến môi trường phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Thời gian qua, UBND huyện Ninh Phước đã tích cực đẩy mạnh triển khai, thực hiện nghiêm túc đề án 06 và các quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ - CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công.

Trên cơ sở đó, UBND Huyện đã ban hành nhiều Công văn chỉ đạo về việc triển khai thực hiện đề án 06, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Trong đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung của đề án 06 và Nghị định số 104/NĐ-CP đến từng cán bộ, công chức, hội viên, giáo viên và nhân dân trên địa bàn để nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc; khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, thực hiện đăng ký hộ tịch liên quan đến đăng  ký khai sinh, khai tử, kết hôn, nuôi con nuôi,… (có quy định nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy) thì công chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy như  trước đây mà thực hiện khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hiện nay, UBND Huyện đã đăng ký tài khoản trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh để khai thác và sử dụng Phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các cá nhân là lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện (35 cấp huyện, 84 cấp xã) cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Đối với tra cứu thông tin dân cư qua hệ thống đa số cán bộ, công chức, viên chức cơ bản nắm được cách thao tác và sử dụng theo trình tự các bước sau đây.

+ Truy cập vào cổng dịch vụ công Bộ Công an thông qua link  https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn -> Chọn “Đăng nhập” –> Chọn “Tài khoản cổng DVC quốc gia” –> Chọn “Tài khoản được cấp bởi cổng DVC quốc gia” –> Chọn mục “Thông tin công dân” để tra cứu dữ liệu cá nhân.

+ Công dân sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

- Hướng dẫn người dân tự tra cứu thông tin về cư trú:

          Bước 1: Hướng dẫn công dân truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

          Bước 2: Đăng nhập tài khoản cá nhân (sử dụng tài khoản Cổng DVC quốc gia), xác thực bằng cách nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại. Trường hợp công dân chưa có tài khoản, hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản dịch vụ công.

          Bước 3: Thực hiện truy cập vào chức năng "Thông tin công dân" và nhập các thông tin theo yêu cầu: Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn "Tìm kiếm".

          Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin cơ bản của công dân.

Qua kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện đề án 06, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ trên địa bàn huyện. Đồng chí Thiếu tướng Lê Minh Hiếu đánh giá rất cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn khẩn trương không yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, thay vào đó sử dụng các phương thức được quy định tại Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP của chính phủ để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công để các cơ quan, doanh nghiệp, người dân nắm và thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các địa bàn dân cư.

Tin liên quan

Thông báo về việc lịch trực và tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả"(10/03/2023 2:27 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Ninh Phước năm 2023(10/01/2023 5:31 CH)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Ninh Phước năm 2023(10/01/2023 5:27 CH)

Quyết định Ban hành danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và Dịch vụ công trực tuyến một...(03/01/2023 7:25 CH)

Về việc đánh giá phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022(01/11/2022 4:26 CH)

Tin mới nhất

Tra cứu trực tuyến văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trên cổng thông tin điện tử Sở GDĐT...(19/09/2023 11:35 SA)

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc...(16/08/2023 8:22 SA)

Quyết định Ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo Nghị định số...(03/08/2023 6:34 CH)

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ...(16/05/2023 3:27 CH)

Quyết định về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn,...(14/04/2023 2:31 CH)

100 người đang online
°