73 người đang online
°

Đề cương tuyên nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Đăng ngày 09 - 03 - 2023
Lượt xem: 21
100%

 


ĐCTT 75 NĂM CAND HỌC TẬP 6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY.pdf

Tin liên quan

Hạt Kiểm lâm huyện thả động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên(14/03/2023 5:54 CH)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHU HUY MÂN (17/3/1913 - 17/3/2023)(06/03/2023 10:08 SA)

Quyết định Về việc phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận(18/01/2023 8:07 CH)

QUY TẮC ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC THƯ VIỆN(12/01/2023 10:15 SA)

Tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam(07/12/2022 7:17 CH)

Tin mới nhất

Hạt Kiểm lâm huyện thả động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên(14/03/2023 5:54 CH)

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHU HUY MÂN (17/3/1913 - 17/3/2023)(06/03/2023 10:08 SA)

Quyết định Về việc phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận(18/01/2023 8:07 CH)

QUY TẮC ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC THƯ VIỆN(12/01/2023 10:15 SA)

Tuyên truyền cổ động trực quan về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam(07/12/2022 7:17 CH)