48 người đang online
°

Thông báo thời gian tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện

Đăng ngày 28 - 03 - 2023
Lượt xem: 124
100%

 


TB 70.pdf

Tin liên quan

Thông báo thời gian tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh...(16/05/2023 3:44 CH)

Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước tổ chức trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý(16/05/2023 3:03 CH)

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình hành động(04/05/2023 6:43 CH)

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Ninh Phước khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 kiện...(29/04/2023 9:09 SA)

Thông báo về việc sơ tuyển công chức cấp xã để đề nghị tiếp nhận vào làm công chức Ủy ban nhân...(20/04/2023 4:40 CH)

Tin mới nhất

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm...(24/05/2023 8:10 SA)

Thông báo thời gian tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh...(16/05/2023 3:44 CH)

Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước tổ chức trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý(16/05/2023 3:03 CH)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm...(11/05/2023 7:40 SA)

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình hành động(04/05/2023 6:43 CH)