5 người đang online
°

Thị Trấn Phước Dân tập trung nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ trong công tác giảm nghèo của địa phương

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
Lượt xem: 25
100%

Trên cơ sở văn bản số 01//NHCS-KHNV ngày 01/01/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện kế hoạch tín dụng năm 2023. UBND thị trấn Phước Dân tập trung chỉ đạo các Trưởng Khu phố, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thường xuyên quan tâm rà soát, xét duyệt các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đáp ứng kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

 

Điểm giao dịch tại UBND thị trấn Phước Dân

Trong 3 tháng đầu năm, lũy kế doanh số cho vay đạt 14,2 tỷ đồng/243 hộ; doanh số thu nợ là 7,9 tỷ đồng và tăng so với đầu năm 6,3 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn thị trấn Phước Dân đến ngày 15/3/2023126,7 tỷ đồng/3.258 hộ/61 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó: Tổng dư nợ cho vay 03 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 82,8 triệu đồng tăng 4 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 65,4% trên tổng dư nợ; Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ TK&VV đạt 7,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,94%/tổng dư nợ, tăng 423 triệu đồng so với 31/12/2022, chiếm tỷ lệ 95%/tổng số hộ vay vốn; Toàn thị trấn có 49 tổ xếp loại tốt, 11 tổ xếp loại khá và 1 tổ trung bình; chấm điểm chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại thị trấn đạt 94 điểm, xếp loại tốt.

 Trong thời gian tới, lãnh đạo UBND thị trấn Phước Dân tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, trưởng các khu phố và Tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vay vốn tập trung một số nội dung sau: (1) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về các thông tin chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ tới người dân; (2) thường xuyên rà soát, triển khai các chính sách cho vay kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, nhất là thực hiện cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP; (3) chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác thị trấn bám sát các nội dung văn bản 10567/NHCS-TDNN ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác, phấn đấu hàng tháng đều đạt xếp loại tốt, tâp trung thu nợ quá hạn, nợ khoanh, lãi tồn đọng và công tác huy động tiết kiệm theo chỉ tiêu đã giao; (4) thực hiện cho vay Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021- đến năm 2025 theo Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ kịp thời, đúng đối tượng; (5) thực hiện giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách đến cuối năm 2023 cho các khu phố, hội đoàn thể nhận ủy thác khi có Quyết định của Trưởng Ban đại diện huyện giao.

Tin liên quan

Đảng bộ Thị trấn Phước Dân – Tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và...(29/03/2023 6:44 CH)

Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại Thị trấn Phước Dân. (26/03/2023 3:12 CH)

Thị trấn Phước Dân – Phát động ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023(26/03/2023 3:06 CH)

Công an huyện Ninh Phước bắt tạm giam đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích” và...(22/03/2023 9:50 SA)

Thị trấn Phước Dân đã tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày...(21/03/2023 8:53 SA)

Tin mới nhất

Đảng bộ Thị trấn Phước Dân – Tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và...(29/03/2023 6:44 CH)

Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại Thị trấn Phước Dân. (26/03/2023 3:12 CH)

Thị trấn Phước Dân – Phát động ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023(26/03/2023 3:06 CH)

Công an huyện Ninh Phước bắt tạm giam đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích” và...(22/03/2023 9:50 SA)

Thị trấn Phước Dân đã tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày...(21/03/2023 8:53 SA)