Quy định về giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 25 - 12 - 2023
Lượt xem: 46
100%

 


Nghị quyết Quy định về giảm phí, lệ phí khi thực hiện TTHC trực tuyến (19.12.2023_09h11p23)_signed.pdf

Tin liên quan

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tiếp nhận và...(23/02/2024 4:16 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Ninh Phước năm 2024(16/01/2024 3:17 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Ninh Phước năm 2024(09/01/2024 9:26 SA)

Thông báo kết quả họp xét sáng kiến năm 2023(13/11/2023 8:04 SA)

Về việc đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023(23/10/2023 4:13 CH)

Tin mới nhất

Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tiếp nhận và...(23/02/2024 4:16 CH)

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và...(18/01/2024 2:53 CH)

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Ninh Phước năm 2024(16/01/2024 3:17 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính huyện Ninh Phước năm 2024(09/01/2024 9:26 SA)

Thông báo kết quả họp xét sáng kiến năm 2023(13/11/2023 8:04 SA)

24 người đang online
°