Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra tại xã Phước Thuận năm 2023

Đăng ngày 06 - 10 - 2023
Lượt xem: 75
100%

 

Ngày 03/10/2023, Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh kiểm tra tại xã Phước Thuận, gồm có ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận làm trưởng đoàn; Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo NHCSXH tỉnh, huyện và lãnh đạo các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác huyện, cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn. Về phía xã được kiểm tra: Có sự tham dự lãnh đạo Đảng ủy xã, UBND xã, UBMTTQVN xã, lãnh đạo các tổ chức hội nhận uỷ thác, Trưởng thôn và 100% tổ trưởng tổ TK&VV.

Thành viên Ban đại diện tỉnh kiểm tra xã Phước Thuận

Trong năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức Hội nhận ủy thác luôn thực hiện tốt trong việc tranh thủ các nguồn vốn cho địa phương, đặc biệt là vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ đó các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các hộ khó khăn trên địa bàn được tiếp cận các nguồn vốn vay như vốn hộ nghèo, cận nghèo, GQVL, HSSV, Nước sạch và VSMNNT; sự phối hợp giữa cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn với Ban chỉ đạo giảm nghèo và cấp Hội nhận ủy thác được thường xuyên và liên tục nên đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh có hiệu quả.

Vốn Tín dụng chính sách trên địa bàn : Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tạo điều kiện trong năm 2023 cho hơn 255 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; 253 công trình nước sạch, vệ sinh; tạo việc làm ổn định cho hơn 39 lao động; 20 HSSV được vay vốn đến trường; việc thực hiện chương trình tín dụng chính sách đối với Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg. Năm 2023, UBND xã đã tổ chức xét duyệt cho vay gần 20 lượt sinh viên là con em các hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, TC trong và ngoài tỉnh được vay vốn ưu đãi từ chương trình HSSV có hoàn cảnh khó khăn; công tác xét duyệt triển khai kịp thời, các đối tượng được vay vốn chương trình tín dụng đối với HSSV được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg, việc tăng mức cho vay đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình có con em học sinh sinh viên được yên tâm học tập, chưa có trường hợp nào phải nghỉ học do thiếu vốn. Doanh số cho vay từ đầu năm là 17.762 trđ/567 lượt khách hàng vay vốn. Cụ thể: Doanh số thu nợ là 11.047 trđ; Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn thực tế đạt 87,39%, tỷ lệ thu lãi từ đầu năm đến nay đạt 99,7%. Tổng dư nợ đạt 64.129 trđ/1.936 hộ vay vốn, tăng 6.685 trđ so với đầu năm.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng đoàn kết luận

Ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác vay vốn trên địa bàn xã Phước Thuận. Đồng thời, đề nghị xã tập trung thực hiệm một số nội dung những tháng cuối năm như sau: (1) Cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; (2) UBND xã thực hiện tốt công tác quản lý vốn tín dụng chính sách; thực hiện nghiêm túc quy trình cho vay, quản lý vốn vay; (3) nêu cao tinh thần trách nhiệm của các hội đoàn thể nhận ủy thác; (4) tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ chây ỳ, có nguy cơ phát sinh nợ quá hạn để có giải pháp khắc phục kịp thời nhằm thực hiện có hiệu quả công tác vay vốn tín dụng chính sách trên địa bàn; (5) tập trung chỉ đạo giải ngân nhanh các chương trình tín dụng đã được giao chỉ tiêu tăng trưởng, kể cả chỉ tiêu thu hồi, nhất là chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; (6) Tổ xử lý nợ xã cần tiếp tục làm việc những hộ chây ỳ, hộ có nợ quá hạn, hộ có lãi tồn đọng cao để nâng cao chất lượng tín dụng.

 

Tin liên quan

Hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác(09/11/2023 2:26 CH)

UBND huyện Ninh Phước triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023(08/09/2023 10:12 SA)

CÔNG AN HUYỆN NINH PHƯỚC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN(28/08/2023 8:03 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai vốn tín dụng chính...(16/08/2023 2:24 CH)

Tín dụng chính sách đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện(15/08/2023 2:52 CH)

Tin mới nhất

Hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác(09/11/2023 2:26 CH)

HTX Tuấn Tú nâng cao chuỗi giá trị măng tây xanh(09/10/2023 8:34 SA)

UBND huyện Ninh Phước triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023(08/09/2023 10:12 SA)

CÔNG AN HUYỆN NINH PHƯỚC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN(28/08/2023 8:03 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai vốn tín dụng chính...(16/08/2023 2:24 CH)

42 người đang online
°