UBND huyện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội – dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023

Đăng ngày 17 - 01 - 2023
Lượt xem: 96
100%

Chiều ngày 16/1, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng chí Bạch Văn Nguyên – Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Hữu Đức– Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

 

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, UBND huyện đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu như: Phấn đấu đạt tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 12,6% so với năm 2022; thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 90,7 tỷ đồng; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,2%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% (theo chuẩn mới) và giảm mạnh tỷ lệ hộ cận nghèo…

Theo đó, UBND huyện đặt ra mục tiêu: Tập trung thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19; thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của Huyện, lấy nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo là động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao chất lượng Huyện nông thôn mới và thực hiện lộ trình xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, UBND huyện đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; các chủ trương, chính sách của Trung ương; các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Triển khai có hiệu quả chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nên kinh tế, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, trong đó tập trung vào các ngành như công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dịch vụ du lịch, đầu tư và các dự án vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tạo cơ chế thu hút nguồn lực và tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh; tăng cường công tác quản lý và huy động tốt nguồn lực đất đai, các thành phần kinh tế để khai thác hiệu quả các nhóm ngành đột phá, trụ cột; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn. Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là các công trình trọng điểm có quy mô lớn, thúc đẩy kinh tế-xã hội. Đẩy mạnh cải các hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm khai thác hiệu quả không gian tăng trưởng mới và thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo lộ trình. Bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho lao động, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế-xã hội…góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023./.

Tin liên quan

Hội nghị giao ban công tác phối hợp giải quyết tình hình an ninh- trật tự vùng giáp ranh dọc...(05/04/2024 9:12 SA)

Ninh Phước: Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024(05/04/2024 6:37 SA)

UBND huyện tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2023(21/03/2024 4:14 CH)

Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh” năm 2024(14/03/2024 4:49 CH)

HUYỆN ĐOÀN NINH PHƯỚC RA QUÂN KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024(05/03/2024 8:12 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị giao ban công tác phối hợp giải quyết tình hình an ninh- trật tự vùng giáp ranh dọc...(05/04/2024 9:12 SA)

Ninh Phước: Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024(05/04/2024 6:37 SA)

UBND huyện tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2023(21/03/2024 4:14 CH)

Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề “Giải pháp xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh” năm 2024(14/03/2024 4:49 CH)

HUYỆN ĐOÀN NINH PHƯỚC RA QUÂN KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024(05/03/2024 8:12 SA)

6 người đang online
°