36 người đang online
°

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Ninh Phước

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
Lượt xem: 29
100%

 


QĐ 51.pdf

Tin liên quan

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý IV năm 2022(12/01/2023 8:23 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2022(17/10/2022 3:33 CH)

Tin mới nhất

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý IV năm 2022(12/01/2023 8:23 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý III năm 2022(17/10/2022 3:33 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2021(27/07/2021 1:30 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021(13/05/2021 1:18 CH)

UBND huyện: Tổng kết công tác thu thuế năm 2020(29/01/2021 12:59 CH)