17 người đang online
°

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện năm 2022

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
Lượt xem: 54
100%

 


BC 15.pdf

Tin liên quan

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Thảo giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu...(27/01/2023 11:31 SA)

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Y giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu...(27/01/2023 11:30 SA)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm...(11/01/2023 10:30 SA)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2: thi tuyển)(09/01/2023 9:25 SA)

Quyết định về việc phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức Kiều Thanh Cao(05/01/2023 12:26 CH)

Tin mới nhất

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Thảo giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu...(27/01/2023 11:31 SA)

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Y giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu...(27/01/2023 11:30 SA)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm...(11/01/2023 10:30 SA)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2: thi tuyển)(09/01/2023 9:25 SA)

Quyết định về việc phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức Kiều Thanh Cao(05/01/2023 12:26 CH)