Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm công chức Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước

Đăng ngày 11 - 01 - 2023
Lượt xem: 74
100%

 


TB 13.pdf

Tin liên quan

UBND huyện Ninh Phước tổ chức trao Quyết định về công tác cán bộ(10/04/2024 8:10 SA)

UBND huyện Ninh Phước tổ chức trao Quyết định về công tác cán bộ(05/04/2024 9:20 SA)

HĐND, UBND huyện Ninh Phước tổ chức trao Nghị quyết, Quyết định về công tác cán bộ(02/04/2024 4:34 CH)

Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể và cán bộ, công chức, viên chức...(14/03/2024 11:29 SA)

Bầu bổ sung Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026.(08/03/2024 10:24 SA)

Tin mới nhất

UBND huyện Ninh Phước tổ chức trao Quyết định về công tác cán bộ(10/04/2024 8:10 SA)

UBND huyện Ninh Phước tổ chức trao Quyết định về công tác cán bộ(05/04/2024 9:20 SA)

HĐND, UBND huyện Ninh Phước tổ chức trao Nghị quyết, Quyết định về công tác cán bộ(02/04/2024 4:34 CH)

Quyết định Về việc công nhận kết quả xếp loại các cơ quan, đơn vị thuộc huyện năm 2023 (điều chỉnh)(01/04/2024 10:31 SA)

Quyết định Về việc công nhận kết quả xếp loại các xã-thị trấn thuộc huyện năm 2023 (điều chỉnh)(01/04/2024 10:29 SA)

21 người đang online
°