90 người đang online
°

Thông báo về việc sơ tuyển cán bộ cấp xã để đề nghị tiếp nhận vào làm công chức Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước

Đăng ngày 22 - 09 - 2022
Lượt xem: 109
100%

 


TB 352.pdf

Tin liên quan

Thông báo thời gian bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023(12/04/2023 8:45 CH)

Ban Thường trực Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phản...(03/03/2023 11:00 SA)

Giấy phép môi trường Công ty TNHH I & V BIO Atermia Nauplii Center tại thôn Hòa Thạnh, xã An...(07/01/2023 4:40 CH)

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (đợt 2: thi tuyển)(04/01/2023 10:59 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(26/12/2022 4:28 CH)

Tin mới nhất

Giấy phép môi trường(29/05/2023 11:37 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 05 thửa (10 lô đất) trên...(22/05/2023 10:20 SA)

Thông báo thời gian bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023(12/04/2023 8:45 CH)

Ban Thường trực Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phản...(03/03/2023 11:00 SA)

Giấy phép môi trường Công ty TNHH I & V BIO Atermia Nauplii Center tại thôn Hòa Thạnh, xã An...(07/01/2023 4:40 CH)