7 người đang online
°

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho gần 5.000 lượt khách hàng vay vốn ưu đãi

Đăng ngày 12 - 09 - 2022
Lượt xem: 81
100%

 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Phước đã chủ động triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt về tín dụng chính sách Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Hoạt động Điểm giao dịch xã Phước Thuận

Trong 08 tháng đầu năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động tham mưu cho UBND ban hành văn bản triển khai về Nghị quyết số 11/NQ-CPtriển khai cho vay theo ghị định số 28/2022/NĐ-CP. Trong 8 tháng đầu năm 2022, doanh số cho vay 154.064 triệu đồng/4.970 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ là 100.787 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 31/8/2022 đạt 608.311 triệu đồng, tăng 53.176 triệu đồng so đầu năm. Công tác kiểm tra, giám sát, truyền thông, được quan tâm và thực hiện nghiêm túc; công tác trật tự, an ninh, an toàn về con người, tài sản luôn được đảm bảo. Kết quả thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-CP đến 31/8/2022 là 21,3 tỷ đồng cho 586 lượt khách hàng được vay vốn.

Trong những tháng cuối năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 67-CT/TU Tỉnh uỷ; triển khai thực hiện Kế hoạch 59-KH/TU; Kế hoạch số 37-KH/HU và Kế hoạch số 184-KH-UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU và Kế hoạch số 37-KH/HU; tiếp tục đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát  hộ có mức sống trung bình phải được phê duyệt theo đúng quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; rà soát khách hàng vay vốn để thực hiện hỗ trợ lãi suất theo văn bản số 4279/HD-NHCS ngày 30/5/2022 của Tổng Giám đốc, bảo đảo đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn vay đúng mục dích; tăng cường giám sát sử dụng vốn sau cho vay; tăng cường huy động vốn thị trường; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Đại Chiêu-NHCSXH

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu khai trương Phòng Giao dịch Ninh Phước(14/09/2022 4:58 CH)

Ninh Phước hỗ trợ trên 600 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học (12/09/2022 4:55 CH)

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Ninh Phước tổ chức Lễ khánh thành trụ sở Phòng giao dịch Bắc Ninh Phước(12/09/2022 4:02 CH)

Hội nghị tổng kết hoạt động hè xã Phước Hữu năm 2022(12/09/2022 11:09 SA)

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước triển khai chương trình tín dụng cho vay theo Nghị định...(12/09/2022 11:04 SA)