Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh để sử dụng mục đích đất ở

Đăng ngày 16 - 08 - 2021
Lượt xem: 195
100%

 

Tên file:QĐ 2914.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 597363, đã cấp...(11/02/2022 8:54 SA)

Quyết định về việc thu hồi và hủy Quyết định số 333/QĐ-UBND(24/08/2021 1:43 CH)

Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Sinh Tồn để sử dụng mục đích đất ở(16/08/2021 1:34 CH)

Quyết định số 1911/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết...(12/08/2021 1:33 CH)

Công văn số 2683/UBND-KT của UBND huyện về việc Mua sắm tài sản tập trung của cơ quan, đơn vị và...(12/08/2021 1:33 CH)

5 người đang online
°