Ninh Phước: Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021

Đăng ngày 16 - 11 - 2021
Lượt xem: 247
100%

 

Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là khâu đột phá quan trọng có ý nghĩa đến sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thời gian qua, huyện Ninh Phước đã tập trung đẩy mạnh chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC), nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, góp phần từng bước tiến tới xây dựng nên hành chính công hiện đại.

Để tạo bước chuyển biến trong công tác CCHC, theo hướng sát với điều kiện tình hình thực tế ở địa phương, huyện Ninh Phước đã xác định công tác chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của huyện là lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác CCHC theo phương châm “Cải cách hành chính là phải thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm”. Vì vậy, huyện từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương; tập trung kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, mâu thuẫn giữa các văn bản hành chính. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm túc cải cách TTHC theo cơ chế ‘‘một cửa’’, ‘‘một cửa liên thông’’. Đồng thời, tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong hoạt động và thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị cũng như việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Thực hiện việc triển khai thực hiện việc đánh giá mực độ hài lòng trong thực hiện nhiệm vụ hành chính công của cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước trên địa bàn. Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các phòng, ban; triển khai thực hiện việc niêm yết đầy đủ công khai các loại giấy tờ, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở, trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong việc tra cứu, theo dõi và thực hiện TTHC được dễ dàng hơn. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại địa phương.

Cùng với đó, để hiện đại hóa nên hành chính, ngoài tăng cường kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, mâu thuẫn các văn bản khác; triển khai nghiêm túc cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong dịch vụ công, các cơ quan, đơn vị còn thực hiện việc niêm yết đầy đủ, công khai các giấy tờ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tra cứu, theo dõi và thực hiện TTHC. Huyện còn thực hiện mô hình “một cửa hiện đại” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Thông qua bộ phận “một cửa hiện đại”, góp phần rút ngắn được thời gian giải quyết TTHC, tạo được sự hài lòng của người dân, tổ chức khi đến giao dịch. Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh viêc đầu tư hạ tâng công nghệ thông tin để đảm bảo việc kết nối dữ liệu, kết nối liên thông trong các cơ quan, đơn vị và chú trọng hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện việc nộp hồ sơ qua mạng, giúp tiết kiệm được thời gian, chi phí; đẩy mạnh ứng dựng công nghệ thông tin trong việc kết nối dữ liệu, kết nối liên thông trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính. Đến nay, có 100% các cơ quan chuyên môn thuộc huyện đã có mạng nội bộ; 100% các phòng, ban, xã, thị trấn được kết nối internet; lắp đặt phần mềm “một cửa hiện đại” và các thiết bị phần mềm Văn phòng điện tử (TĐ.Office) đến 100% cơ quan trực thuộc UBND huyện và UBND 9 xã, thị trấn, giúp thực hiện trao đổi hai chiều góp phần tiết kiệm giấy tờ, trao đổi thông tin được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Ngoài ra, huyện còn đầu tư hệ thống phòng họp trực tuyến cho các địa phương.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác CCHC, nên việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng quy trình TTHC tại các cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ ngày càng được nâng lên, tạo niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại địa phương. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tại bộ phận “một cửa liên thông” cấp huyện đã tiếp nhận giải quyết 12.628 hồ sơ; trong đó giải quyết trước hẹn và đúng hẹn 11.883, đạt 94.%, đang giải quyết 745 .hồ sơ, chiếm 6%; cấp xã đã nhận giải quyết  60.701 hồ sơ; giải quyết đúng hẹn 60.542 hồ sơ, đạt 99,74%, đang giải quyết 159 hồ sơ, chiếm 0,26%. Qua kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, cho biết: Với mục tiêu xác định CCHC là khâu then chốt để phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước tại địa phương. Trong thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục đề ra chương trình, kế hoạch CCHC năm 2020. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đối với công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, tổ chức cung ứng dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông qua cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và “một cửa hiện đại” và giải quyết dịch vụ công mức độ 3, 4 quả qua dịch vụ công ích để người dân biết, tích cực tham gia. Tập trung rà soát và đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, giải quyết các vướng mắt trong công tác CCHC, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân và người dân tiếp cận với nền hành chính công hiện đại. Tâp trung đổi mới phương thức và nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ, công chức, viên chức nhằm đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện quy chế dân chủ cho cơ sở, tăng cường công khai, minh bạch các thông tin quy hoạch, các quyết định, kế hoạch hoạt động của chính quyền cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân khi đến giải quyết TTHC. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ… Qua đó, tạo niềm tin đối với người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện TTHC tại địa phương.

Văn Miên

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Ninh Phước 2022(26/01/2022 10:42 SA)

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2022(24/01/2022 4:53 CH)

Công văn về việc đánh giá phân loại kết quả thực hiện nhiêm vụ cải cách hành chính năm 2021(06/10/2021 5:28 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội hưởng ứng Ngày không tiền mặt(07/07/2021 1:26 CH)

Kho bạc nhà nước Ninh Phước hướng đến mục tiêu hình thành kho bạc “3 không”(09/06/2021 1:22 CH)

34 người đang online
°