Ủy ban nhân dân huyện tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng ngày 31 - 12 - 2020
Lượt xem: 27
100%

 

Sáng ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bạch Văn Nguyên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.

Trong năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tổ chức gần 90 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nhận thức, hiểu biết về pháp luật và ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân dược nâng lên rõ nét, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống xã hội. Công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng phát huy tác dụng, toàn huyện đã tổ chức hòa giải thành gần 160 vụ việc, góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp nảy sinh trong nội bộ Nhân dân ngay tại cơ sở. Chất lượng công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được duy trì và nâng cao.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc, có nơi chưa thật sự thường xuyên, sâu rộng. Công tác động viên, khen thưởng cho các hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở có nơi chưa kịp thời...

Trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện triển khai 08 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để chỉ đạo phát huy những kết quả đã đạt và khắc phục một số tồn tại, hạn chế trên. Trong đó có nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và phối hợp của các ban ngành, Mặt trận, các đoàn thể để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Huy động các nguồn lực xã hội hóa và lồng ghép các chương trình, dự án, các buổi hội họp, sinh hoạt ở địa bàn dân cư để đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngủ hòa giải viên, tổ hòa giải để hòa giải kịp thời, hiệu quả các tranh chấp, mâu thuẫn, bất đồng nảy sinh ngay tại cơ sở và xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật... góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 04 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020./.

Huy Hoàng.                                                                                                                                                                        

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...(08/11/2021 5:31 CH)

Công an huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020...(05/01/2021 12:50 CH)

Tổ chức tuyên truyền lưu động dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân(24/12/2020 12:47 CH)

Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện giới thiệu nội dung báo cáo tham luận: “Công tác tuyên...(06/11/2020 12:38 CH)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương(24/09/2020 12:29 CH)

2 người đang online
°