Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, mở lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách chương trình nông thôn mới cấp cơ sở.

Đăng ngày 29 - 07 - 2022
Lượt xem: 57
100%

 

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ cơ sở tham gia thực hiện chương trình nông thôn mới cơ sở thu thập thông tin, rà soát, đánh giá hiện trạng xây dựng nông thôn mới các địa phương so với yêu cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025, ngày 28/7/2022 Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới các huyện Ninh Phước mở lớp tập huấn cho các cán bộ phụ trách nông thôn mới tại 8 xã và các trưởng thôn thuộc các xã trên địa bàn huyện.

 

Hình ảnh lớp tập huấn tại huyện Ninh Phước

 

​Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản, tổng quan về Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; phương pháp thu thập thông tin, rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới so với yêu cầu của Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cở sở để vận dụng vào thực tế xây dựng nông thôn mới ở địa phương.


 

                                                                                                                      Lưu Văn Thìn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây...(20/07/2022 4:07 CH)

Hỏi đáp OCOP phần 1(09/04/2022 9:25 SA)

Quyết định của UBND Tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành bộ tiêu chí và Quy định việc...(22/03/2022 3:20 CH)

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của ban chỉ đạo các chương trình mục...(28/02/2022 2:29 CH)

Quyết định về việc Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai...(22/02/2022 3:28 CH)

55 người đang online
°