UBND xã Phước Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 16/11, UBND xã Phước Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Phong – Phó Chỉ huy trưởng động viên tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Phước; đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh –Phó Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, Trưởng BQL các thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh Phó Bí thư Đảng ủy xã

Tại Hội nghị, Đảng ủy xã đã quán triệt, chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đồng thời tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nổi bật là: Công tác SSCĐ được duy trì thường xuyên; công tác xây dựng lực lượng được thực hiện đảm bảo đủ số lượng, từng bước nâng dần chất lượng; công tác huấn luyện, diễn tập đảm bảo theo kế hoạch, đủ quân số, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Công tác động viên tuyển quân được thực hiện đúng quy trình, đúng luật đảm bảo dân chủ, công khai, giao quân đạt chỉ tiêu. Công tác tham mưu nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai được an toàn. Công tác hậu cần - kỹ thuật được thực hiện tốt, bảo đảm kinh phí cho nhu cầu hoạt động của LLVT xã. Công tác đảng, công tác chính trị được duy trì thường xuyên; giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và LLVT luôn được chú trọng. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội cũng như chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Đồng chí Trần Phong – Phó Chỉ huy trưởng động viên tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ninh Phước

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Phong biểu dương những thành tích mà xã đạt được trên lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương trong năm, đặc biệt trong công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2023 đã được các cấp đánh giá cao...

Đồng chí đề nghị tiếp tục tuyên truyền giáo dục nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, tổ chức học tập cho cán bộ, chiến sỹ LLDQ xã hiểu rõ hơn về âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình”; "Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị; củng cố và xây dựng lực lượng dân quân theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”,  bảo đảm số lượng, có chất lượng cao, phù hợp với địa bàn;  Thực hiện tốt quy trình công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024, bảo đảm đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng; BCH Quân sự xã Tham mưu Đảng ủy, UBND xã các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động chuẩn bị tốt các phương án, lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” cho nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2024; triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT)…đẩy mạnh LLDQ làm tốt công tác dân vận trong tình hình mới, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.

Thanh Thu