Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng kết hội thi giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp huyện

Sáng ngày 27/02, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết hội thi giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023.

Trong đợt thi, giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp huyện năm nay có 31 đơn vị với 89 giáo viên tham gia tại 06 điểm trường thi thực hành và 05 điểm trường thi trình bày biện pháp. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các giáo viên nghiêm túc các quy định, nội quy, ứng dụng công nghệ thông tin, liên hệ thực tế, giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh, các hình thức dạy học phong phú hiệu quả, phù hợp với từng môn, từng đối tượng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại lớp, tạo cho các em học sinh tích cực tham gia học tập, phát huy tính năng động, sáng tạo, sử dụng thành thạo đồ dung học tập, biết tôn trọng và quý mến thầy cô….

Ban tổ chức tặng giấy khen cho 06 giáo viên đạt giải nhì

Ban tổ chức tặng giấy khen cho 20 giáo viên đạt giải ba

Ban tổ chức tặng giấy khen cho 20 giáo viên đạt giải khuyến khích

Kết quả, có 83 giáo viên Tiểu học đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023.

Nhân dịp này, Ban tổ chức tặng giấy khen cho 06 giáo viên đạt giải nhì, 20 giáo viên đạt giải ba và 20 giáo viên đạt giải khuyến khích./.

Văn Hải