Thị trấn Phước Dân, ra mắt điểm trải nghiệm, hỗ trợ và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH – TCTĐA06 ngày 07/12/2022 của Tổ công tác Đề án 06 huyện Ninh Phước về xây dựng các mô hình “Điểm trải nghiệm và hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến”, “Đội xung kích hỗ trợ và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến lưu động” và “Ngày dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn huyện Ninh Phước.

Chiều 11/01, UBND thị trấn Phước Dân ra mắt Mô hình điểm trải nghiệm, hỗ trợ và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP của Chính phủ. Dự buổi lễ có đại diện Công an huyện Ninh Phước; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, HĐND, UBND, BCH quân sự, Công an, Ban quản lý các khu phố, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn.

Hiện nay mô hình dịch vụ công trực tuyến có ý nghĩa hết sức quan trọng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, công dân số cũng như phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương. Thời gian qua UBND thị trấn đã triển khai kế hoạch sắp xếp các trang thiết bị, phương tiện để các ban, ngành, đoàn thể cùng với lực lượng nòng cốt là Công an thị trấn thực hiện mô hình.

Tại buổi lễ UBND thị trấn đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn làm trưởng ban, Tổ huớng dẫn thực hiện mô hình điểm trải nghiệm, hỗ trợ và hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thị trấn do đồng chí trưởng công an thị trấn làm tổ trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Đức Khang, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn thay mặt Ban Chỉ đạo đề nghị tổ hướng dẫn thực hiện Mô hình của thị trấn, các tổ chức, đoàn thể, bộ phận và các đơn vị liên quan, nhất là Công an thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tất cả công dân đều đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo hoàn thành những mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

Cuối buổi lễ, tổ xung kích thực hiện mô hình đã hướng dẫn các đại biểu thực hành trên cổng dịch vụ công quốc gia, cài đặt mã định danh điện tử.

Trần Thanh Sơn