V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện


Ngày 05 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Tệp đính kèm:QDCT 513 .pdf