Tín dụng chính sách đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện

Đăng ngày 15 - 08 - 2023
Lượt xem: 41
100%

 

Các chương trình cho vay tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước từng bước khẳng định vai trò chủ lực trong việc chuyển tải nguồn vốn ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng. Thực hiện cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

Điểm giao dịch lưu động tại xã

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác giải ngân trên 149 tỷ đồng với 4.234 lượt khách hàng được vay vốn; Doanh số thu nợ trên 101 tỷ đồng, Tổng dư nợ các chương trình tín dụng tính đến 31/7/2023 là 678,8 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 7,55%. Đối với dư nợ cho vay 03 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 411 tỷ đồng, tăng 31,8 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 60,5% trên tổng dư nợ.

Cùng với sự tăng trưởng tín dụng, nhằm tạo nguồn vốn mới bổ sung cho hoạt động vay vốn, ngoài nguồn vốn từ Trung ương, vốn nhận ủy thác của địa phương chuyển sang, Phòng giao dịch còn thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm. Từ đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 67-CT/TU Tỉnh uỷ; triển khai thực hiện Kế hoạch 59-KH/TU; Kế hoạch số 37-KH/HU và Kế hoạch số 184-KH-UBND huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU và Kế hoạch số 37-KH/HU. Đến nay, vốn nhận uỷ thác huyện đạt 3,687 tỷ đồng tăng 1 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% KH giao.

Trong tháng cuối năm 2023, phòng giao dịch huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy, Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 01/9/2021 của UBND huyện về triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; tập trung huy động tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy nhanh giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023, nhất là triển khai cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đối với 02 thôn đặc biệt khó khăn tại 02 xã Phước Vinh và Phước Thái; thực hiện các nội dung công việc liên quan đến hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP; phấn đấu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; Tiếp tục phối hợp với cán bộ tín dụng mở tài khoản Mobile banking cho các đối tượng theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc và tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ vay cách thức sử dụng vốn, phương thức làm ăn kinh tế hiệu quả.     

Tin liên quan

UBND huyện Ninh Phước triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023(08/09/2023 10:12 SA)

CÔNG AN HUYỆN NINH PHƯỚC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN(28/08/2023 8:03 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai vốn tín dụng chính...(16/08/2023 2:24 CH)

Huyện Ninh Phước làm việc trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác của huyện Tân châu, tỉnh Tây...(11/08/2023 1:48 CH)

Kênh Youtube Cú đấm thép TV tặng 50 ghế đá đặt tại công viên (06/08/2023 7:59 SA)

Tin mới nhất

UBND huyện Ninh Phước triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023(08/09/2023 10:12 SA)

CÔNG AN HUYỆN NINH PHƯỚC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN(28/08/2023 8:03 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai vốn tín dụng chính...(16/08/2023 2:24 CH)

Huyện Ninh Phước làm việc trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác của huyện Tân châu, tỉnh Tây...(11/08/2023 1:48 CH)

Kênh Youtube Cú đấm thép TV tặng 50 ghế đá đặt tại công viên (06/08/2023 7:59 SA)

73 người đang online
°