59 người đang online
°

Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Đăng ngày 03 - 03 - 2023
Lượt xem: 33
100%

 


DT2494-1677202897940-94342636_nnminh-25-02-2023_07h02p58_converted(27.02.2023_10h32p09)_signed.pdf

Tin liên quan

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 05 thửa (11 lô đất) trên...(22/03/2023 9:55 SA)

V/v về cảnh giác với hoạt động vay qua các ứng dụng trên mạng internet(08/03/2023 2:16 CH)

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ NẠO VÉT VÀ TẬN THU ĐẤT LÒNG HỒ TÀ RANH...(28/02/2023 10:20 SA)

Giấy phép môi trường cho Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả(27/02/2023 6:46 CH)

Thông báo Đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 07 thửa (16 lô đất) trên...(24/02/2023 8:08 CH)

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 05 thửa (11 lô đất) trên...(22/03/2023 9:55 SA)

V/v về cảnh giác với hoạt động vay qua các ứng dụng trên mạng internet(08/03/2023 2:16 CH)

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ NẠO VÉT VÀ TẬN THU ĐẤT LÒNG HỒ TÀ RANH...(28/02/2023 10:20 SA)

Giấy phép môi trường cho Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả(27/02/2023 6:46 CH)

Thông báo Đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại đô thị và nông thôn đối với 07 thửa (16 lô đất) trên...(24/02/2023 8:08 CH)