73 người đang online
°

Thông báo Về việc sơ tuyển công chức cấp xã để đề nghị tiếp nhận vào làm công chức Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước

Đăng ngày 27 - 03 - 2023
Lượt xem: 106
100%

 


TB 69.pdf

Tin liên quan

Thông báo thời gian tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh...(16/05/2023 3:44 CH)

Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước tổ chức trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý(16/05/2023 3:03 CH)

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình hành động(04/05/2023 6:43 CH)

Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Ninh Phước khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 kiện...(29/04/2023 9:09 SA)

Thông báo về việc sơ tuyển công chức cấp xã để đề nghị tiếp nhận vào làm công chức Ủy ban nhân...(20/04/2023 4:40 CH)

Tin mới nhất

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm...(24/05/2023 8:10 SA)

Thông báo thời gian tổ chức đánh giá chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh...(16/05/2023 3:44 CH)

Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước tổ chức trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý(16/05/2023 3:03 CH)

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự sơ tuyển để đề nghị tiếp nhận vào làm...(11/05/2023 7:40 SA)

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình hành động(04/05/2023 6:43 CH)