Hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Đăng ngày 09 - 11 - 2023
Lượt xem: 34
100%

 

Với hoạt động hiệu quả và thiết thực, các chương trình cho vay tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Phước đã từng bước khẳng định vai trò chủ lực trong việc chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

Điểm giao dịch lưu động tại xã

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác giải ngân 189,2 tỷ đồng, giải quyết cho 5.452 khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ 128,7 tỷ đồng. Đến 31/10/2023, tổng dư nợ đạt trên 691 tỷ đồng, tăng trên 60 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng với tăng trưởng tín dụng, nhằm tạo nguồn vốn mới bổ sung cho hoạt động vay vốn, ngoài nguồn vốn phân bổ từ Trung ương, vốn nhận ủy thác của địa phương chuyển sang, Phòng giao dịch còn thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân và huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 100% kế hoạch giao. Có 2.928 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền 121 tỷ đồng; 336 người lao động vay vốn với số tiền 17,8 tỷ đồng; 1.972 lượt hộ gia đình vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường với số tiền 34 tỷ đồng, 342 lượt vay vốn học sinh sinh viên với số tiền 12,5 tỷ đồng…

Trong những tháng cuối năm 2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 67-CT/TU, Kế hoạch số 37-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Chuẩn bị hồ sơ để khi được giao vốn giải quyết việc làm thì triển khai cho vay ngay, đặc biệt quan tâm đến đối tượng cho vay, phải có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả; Bám sát Thông báo kết luận giao ban của Tổng Giám đốc và Giám đốc chi nhánh để tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tháng 11 và các tháng còn lại năm 2023; Tiếp tục giải ngân các chỉ tiêu còn lại, phấn đầu hoàn thành giải ngân theo chỉ tiêu giao; triển khai thực hiện tốt văn bản 7399/HD-NHCS ngày 12/9/2023 của Tổng Giám đốc và văn bản số 7557/NHCS-TDSV ngày 20/9/2023 của Tổng Giám đốc; Thường xuyên rà soát qua giám sát từ xa, phân tích, xác định nguyên nhân và chấn chỉnh kịp thời; Tiếp tục vận tích cực hưởng ứng, tham gia các phòng trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý IV và cả năm 2023; Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023; phấn đấu nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ vay cách thức sử dụng vốn, phương thức làm ăn kinh tế hiệu quả.     

Tin liên quan

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra tại xã Phước Thuận năm...(06/10/2023 7:58 SA)

UBND huyện Ninh Phước triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023(08/09/2023 10:12 SA)

CÔNG AN HUYỆN NINH PHƯỚC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN(28/08/2023 8:03 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai vốn tín dụng chính...(16/08/2023 2:24 CH)

Tín dụng chính sách đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện(15/08/2023 2:52 CH)

Tin mới nhất

HTX Tuấn Tú nâng cao chuỗi giá trị măng tây xanh(09/10/2023 8:34 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra tại xã Phước Thuận năm...(06/10/2023 7:58 SA)

UBND huyện Ninh Phước triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2023(08/09/2023 10:12 SA)

CÔNG AN HUYỆN NINH PHƯỚC TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI DÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN(28/08/2023 8:03 CH)

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra công tác triển khai vốn tín dụng chính...(16/08/2023 2:24 CH)

41 người đang online
°