Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Phước: Thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng

Đăng ngày 04 - 08 - 2022
Lượt xem: 32
100%

 

Năm 2003, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Phước được thành lập trên cơ sở phục người nghèo. Ban đầu chỉ thực hiện 2 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, sau 20 năm đi vào hoạt động, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước đã mở rộng 13 chương trình tín dụng cho vay phục vụ người nghèo, đã tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay, vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Ông Trần Quốc Bảo – Phó Giám đốc NHCSXH huyện thăm dự án nuôi dê của

chị Nguyễn Thị Liên khu phố 5 thị trấn Phước Dân

 

Ông Nguyễn Thế Hoàn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh cho biết: Triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện khi mới đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của NHCSXH tỉnh, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các tổ chức chính trị xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi để Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo kịp thời, đúng đối tượng. Với việc triển khai nhiều chương trình tín dụng đã tạo cơ hội cho người nghèo đầu tư phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để nguồn vốn đến với hộ nghèo và phát huy hiệu quả trong sử dụng vốn, cùng với việc hình thành 9 điểm giao dịch đặt tại 9 xã, thị trấn, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước còn xây dựng mạng lưới với các tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn, khu phố trên địa bàn. Ngoài ra, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện còn áp dụng phương thức cho vay vốn trực tiếp có ủy thác thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội, gồm: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên. Đây là lực lượng nông cốt trong việc bình xét chọn đối tường cho vay đảm bảo tính dân chủ, công khai. Việc tổ chức và triển khai chính sách tín dụng ưu đãi cho vay, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm được NHCSXH huyện thực hiện trực tiếp tại UBND các xã, thị trấn đã tiết kiệm tối đa chi phí cho người vay, thuận tiện trong giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và đối tượng chính sách khác tiếp cận được với chính sách tin dụng, nhất là hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Trong 20 năm qua, tổng nguồn vốn tín dụng huy động để đầu tư cho các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện Ninh Phước là 620,8 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ Trung ương là 608 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương 12,8 tỷ đồng. Từ 2 chương trình cho vay cho hộ nghèo và giải quyết việc làm, đến nay Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước đã mở rộng thực hiện 13 chương trình tín dụng ưu đãi, gồm: Chương trình cho vay hộ nghèo; cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay vốn giải quyết việc làm; cho vay xuất khẩu lao động; cho học sinh sinh viên; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường; cho hộ nghèo về nhà ở; cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn… Nhờ đó, qua 20 năm Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã cho 127.444 lượt hộ vay vốn, với doanh số cho vay 1.807,862 tỷ đồng, doanh số thu nợ 1.115,314 tỷ đồng. Qua đó, đã giúp nhiều hộ vay vốn có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình như chị Nguyễn Thị Liên (khu phố 10, thị trấn Phước Dân) cho biết: Trước đây gia đình là hộ cận nghèo, kinh tế chủ yếu là dựa vào 6,2 sao đất rẫy và đất ruộng, năm 2019, chị được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng, chị đầu tư mua 20 con dê cái về nuôi sinh sản. Được hỗ trợ vốn, cộng với những kiến thức được học tại các lớp tập huấn về chăn nuôi, nên gia đình đã biết cách chăm sóc, đàn dê phát triển và sinh sản tốt. Đến đầu năm 2021, gia đình tiếp tục vay thêm vay thêm 50 triệu từ chương trinh việc làm, đầu tư mua 20 con cừu về nuôi sinh sản. Nhờ đồng vốn từ ngân hàng, sự chăm chỉ “lấy công làm lãi”, đến nay gia đình chị đã phát triển được trên 70 con dê, cừu; mỗi năm gia đình có thu nhập ổn đình trên 60 triệu đồng từ chăn nuôi dê cừu.

Để tạo thói quen tiết kiệm cho hộ nghèo, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Ninh Phước còn triển khai dịch vụ huy động tiết kiệm của người nghèo thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn với mức gửi tùy theo khả năng của hộ nghèo. Thông qua nguồn tiền gửi tiết kiệm nay, hộ nghèo có nguồn vốn để trả vốn vay khi đến kỳ hạn trả vốn cho ngân hàng.

Ông Nguyễn Thế Hoàn cho biết thêm: Nhìn lại chặng đường 20 năm đi vào hoạt động, toàn huyện đã có trên 127.444 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn NHCSXH, qua đó đã giúp đỡ được 11.150 hộ vươn lên thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của địa phương giảm bình quân từ 1-1,5%. Qua đó, có thể khẳng định, các chương trình tín dụng chính sách do Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện đã góp phần tích cực củng cố long tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và khẳng định vai trò, vị thế của NHCSXH tham gia vào việc xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Ninh Phước và đặc biệt góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Với mục tiêu hoạt động phục vụ người dân không vì mục đích lợi nhuận, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện nỗ lực hoàn thiện bộ máy tổ chức; triển khai tốt Chị thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chủ động tham mưu cho UBND huyện và Ban đại diện–Hội đồng quản trị chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn; phối hợp, lồng ghép có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách với hoạt động kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông và hoạt động của tổ chức chính trị xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch, tạo điều kiện để người dân tiếp cận được các sản phẩm dịch vụ của NHCSXH; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động cho vay vốn và có biện pháp quyết liệt trong xử lý thu hồi nợ quá hạn, nợ hết hạn. Cùng với đó, NHCSXH huyện còn tích cực huy động vốn từ người dân và các Tổ TK&VV để bổ sung nguồn vốn cho vay; tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn… Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay, vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tiến Mạnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phòng Tài chính-Kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban ngân sách xã, thị trấn(02/08/2022 3:52 CH)

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Ninh Phước, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần...(29/07/2022 5:03 CH)

Bệnh binh Cao Văn Tỵ vượt khó, làm kinh tế giỏi góp phần làm giàu cho địa phương.(27/07/2022 9:15 SA)

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh dâng hương, thăm và tặng quà gia đình chính sách...(27/07/2022 9:07 SA)

Hội Cựu chiến binh, lãnh đạo thị trấn Phước Dân bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội và thăm, tặng...(27/07/2022 8:58 SA)

25 người đang online
°