Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CA 597363, đã cấp ngày 19/11/2015

Đăng ngày 11 - 02 - 2022
Lượt xem: 392
100%

 


QĐ 169.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc thu hồi và hủy Quyết định số 333/QĐ-UBND(24/08/2021 1:43 CH)

Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Sinh Tồn để sử dụng mục đích đất ở(16/08/2021 1:34 CH)

Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh để sử dụng mục đích đất ở(16/08/2021 1:34 CH)

Quyết định số 1911/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết...(12/08/2021 1:33 CH)

Công văn số 2683/UBND-KT của UBND huyện về việc Mua sắm tài sản tập trung của cơ quan, đơn vị và...(12/08/2021 1:33 CH)

18 người đang online
°