76 người đang online
°

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ninh Phước năm 2023

Đăng ngày 20 - 12 - 2022
Lượt xem: 55
100%

 

         Ngày 15/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND về thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ninh Phước năm 2023. Kế hoạch đã đưa ra mục tiêu tổng quát và một số mục tiêu cụ thể như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số Tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh của huyện để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Hạ tầng số

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền số huyện bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Thiết lập môi trường làm việc số đồng bộ trong cơ quan hành chính của huyện đảm bảo thông suốt phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp:

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% địa bàn thôn có dân cư; xây dựng mạng lưới băng thông rộng, chất lượng cao kết nối 100% khối cơ quan đảng, nhà nước.

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; số lượng trang thiết bị công nghệ thông tin được đầu tư.

- Phối hợp triển khai hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT) đồng bộ; xây dựng và hoàn thiện bản đồ số phục vụ đa ngành có khả năng tùy biến cao, gắn với công nghệ điện toán đám mây (Cloud); đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số và các thành tựu khoa học công nghệ khác vào xây dựng nền tảng số, tạo tiền đề phát triển đô thị thông minh. Số lượng cảm biến được tích hợp vào các hệ thống thông tin để quản lý các hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước, môi trường, đô thị,...

- Phối hợp triển khai việc kết nối với các cơ sở dữ liệu Quốc gia theo Quyết định 714/QĐ-TTg; các cơ quan nhà nựớc phải mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo yêu cầu phát triển và quy định của pháp luật. Hoàn thành việc kết nối 06 CSDLQG theo Quyết định 714/QĐ-TTg với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

- Triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) của tỉnh; nền tảng tích hợp dữ liệu hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh; kho dữ liệu dùng chung phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử của tỉnh trên địa bàn huyện.

- Triển khai kết nối loại hình dịch vụ cung cấp trên đám mây khác nhau, phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của cơ quan Nhà nước và xã hội.

- Xác định một số nền tảng có khả năng triển khai dùng chung trong một số lĩnh vực như thương mại điện tử, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, học trực tuyến, lao động, việc làm, dịch vụ kế toán, tài chính doanh nghiệp, đô thị, ngân hàng số.

- Tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu; phòng, chống hiệu quả các hoạt động gián điệp, thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính quyền điện tử; tham gia chia sẻ dữ liệu quản lý công dân trong một số lĩnh vực phục vụ công trực tuyến như định danh điện tử, lưu trữ và truy xuất thông tin người dân.

2.2. Chính quyền số

- 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế-xã hội của địa phương để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh và huyện được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 100% cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ vào hệ thống quốc gia; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên 80%.  

- Triển khai hiệu quả một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh; Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh, gắn với phát triển dịch vụ đô thị thông minh với hệ thống Chính quyền điện tử.

2.3. Kinh tế số

- Cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho quản trị doanh nghiệp dựa trên các công nghệ mới: blockchain, AI, big data; phát triển hạ tầng số phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện.

- Triển khai kịp thời các chính sách ưu đãi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối toàn cầu; nghiên cứu hình thành và phát triển các sản phẩm công nghệ số, nội dung số, quảng cáo số,...công nghiệp sáng tạo, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh.

- Tham gia thị trường thương mại điện tử lành mạnh có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, tháo gỡ giới hạn về địa lý trong kết nối thương mại, nhất là chuỗi giá trị nông sản, du lịch, tiểu thủ công nghiệp trực tuyến. 100% số lượng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, sản phẩm được tham gia trên các sàn thương mại điện tử.

- Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển, ưu tiên các lĩnh vực như thương mại điện tử, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, học trực tuyến, nội dung số, dịch vụ kế toán, tài chính doanh nghiệp, ngân hàng,... Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.

2.4. Xã hội số

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% địa bàn thôn có dân cư; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

- Tăng cường đầu tư quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử đặc trưng của huyện; xây dựng hình ảnh, văn hóa con người Ninh Thuận thân thiện, văn minh trên không gian mạng, gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội./.


Ke-hoach-trien-khai-Chuyen-doi-so-Ninh-phuoc-nam-2023(15.12.2022_11h13p27)_signed.pdf

Tin liên quan

Đoàn Thanh niên Công an huyện Ninh Phước hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích...(03/01/2023 8:27 SA)

Sẽ dừng vận hành các hệ thống không đáp ứng đủ quy định về an toàn thông tin(29/12/2022 7:33 CH)

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63(28/11/2022 7:50 CH)

Triển khai hoá đơn điện tử - Tổng cục Thuế(25/11/2022 8:38 CH)

Quyết định về ngày chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận(13/11/2022 5:51 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Thanh niên Công an huyện Ninh Phước hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích...(03/01/2023 8:27 SA)

Sẽ dừng vận hành các hệ thống không đáp ứng đủ quy định về an toàn thông tin(29/12/2022 7:33 CH)

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số trên Chuyên mục T63(28/11/2022 7:50 CH)

Triển khai hoá đơn điện tử - Tổng cục Thuế(25/11/2022 8:38 CH)

Quyết định về ngày chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận(13/11/2022 5:51 CH)