Quyết định số 1911/QĐ-UBND của UBND huyện về việc Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc và nâng cấp, gia hạn, bảo trì phần mềm kế toán của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thuộc huyện năm 2021

Đăng ngày 12 - 08 - 2021
Lượt xem: 6
100%

 

Tên file: QĐ 1911.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc thu hồi và hủy Quyết định số 333/QĐ-UBND(24/08/2021 1:43 CH)

Quyết định về việc giao đất cho ông Nguyễn Sinh Tồn để sử dụng mục đích đất ở(16/08/2021 1:34 CH)

Quyết định về việc giao đất cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh để sử dụng mục đích đất ở(16/08/2021 1:34 CH)

Công văn số 2683/UBND-KT của UBND huyện về việc Mua sắm tài sản tập trung của cơ quan, đơn vị và...(12/08/2021 1:33 CH)

Quyết định về việc giao đất cho ông Huỳnh Thanh Huy Thái để sử dụng mục đích đất ở(10/08/2021 1:33 CH)

4 người đang online
°