Báo cáo công khai dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện năm 2021

Đăng ngày 14 - 01 - 2021
Lượt xem: 40
100%

 

Tên file: BC 721.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2021(27/07/2021 1:30 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021(13/05/2021 1:18 CH)

UBND huyện: Tổng kết công tác thu thuế năm 2020(29/01/2021 12:59 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của huyện Ninh Phước(14/01/2021 12:54 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý IV năm 2020(14/01/2021 12:54 CH)

7 người đang online
°