Thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ninh Phước

Đăng ngày 18 - 12 - 2020
Lượt xem: 23
100%

 

Trong những năm qua, được cấp ủy, chính quyền và các Ban, ngành, đoàn thể các cấp thường xuyên quân tâm, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Cùng với việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Phước đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các Ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Ngoài các chương trình tín dụng chính sách như cho vay Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở,...hộ dân tộc thiểu số còn được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách dành riêng cho hộ DTTS như cho vay hộ DTTS theo QĐ32/2007/QĐ-TTg và QĐ54/2012/QĐ-TTg, cho vay hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg, cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo QĐ2085/QĐ-TTg, cho vay đồng bào DTTS trồng rừng, phát triển chăn nuôi giai đoạn 2015-2020 theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP.

Đến ngày 30/11/2020, doanh số cho vay các chương trình tín dụng cho hộ đồng bào DTTS năm 2020 là 54.320 triệu đồng, với 1.292 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ cho vay đối với hộ đồng bào DTTS là 213.822 triệu đồng, với 6.686 hộ đang còn dư nợ; dư nợ bình quân 32 triệu đồng/hộ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% các xã, thị trấn trên địa bàn, trong đó tập trung ưu tiên đáp ứng nhu cầu vốn vay cho các xã vùng DTTS, từ đó giúp cho hộ đồng bào DTTS nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện, nâng cao đời sống vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững, phần nào đã ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn, vùng DTTS...góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.

Trong thời gian tới, trước những tác động của những khó khăn, hạn chế, biến đổi khí hậu ngày càng gây gắt và dịch bệnh Covid 19 ngày càng phức tạp...đồng bào sinh sống tại vùng DTTS là một trong những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, ảnh hương đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại vùng DTTS, đảm bảo 100% hộ DTTS có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội, tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp và được phục vụ tốt nhất. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo anh sinh xã hội, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng DTTS với các vùng khác.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2021(27/07/2021 1:30 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021(13/05/2021 1:18 CH)

UBND huyện: Tổng kết công tác thu thuế năm 2020(29/01/2021 12:59 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của huyện Ninh Phước(14/01/2021 12:54 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý IV năm 2020(14/01/2021 12:54 CH)

1 người đang online
°