Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn do tổ chức Hội phụ nữ quản lý

Đăng ngày 30 - 09 - 2020
Lượt xem: 30
100%

 

Xác định tầm quan trọng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) trong hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi. Những năm qua, các cấp Hội đoàn thể nhận ủy thác nói chung và cấp Hội phụ nữ nói riêng trên địa bàn toàn huyện đã tích cực phối hợp cùng Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Phước tổ chức triển khai các nội dung ủy thác và hiện đang củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ TK&VV do tổ chức Hội phụ nữ quản lý.


Ngày 29/9/2020, Hội Phụ nữ huyện Ninh Phước đã phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV trong hoạt động tín dụng chính sách do Hội Phụ nữ quản lý. Qua đó, nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của Hội cơ sở, các Tổ TK&VV trong hoạt động tín dụng chính sách và tìm ra giải pháp nâng cao hoạt động ủy thác từ NHCSXH. Tham dự Hội nghị gồm có Ban Thường vụ Hội Phụ nữ huyện, lãnh đạo NHCSXH huyện, lãnh đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn và cùng với 144 Tổ trưởng Tổ TK&VV thuộc Hội nữ quản lý trên địa bàn toàn huyện. Đến ngày 29/9/2020, Hội Phụ nữ đang quản lý 144 Tổ TK&VV (chiếm tỷ lệ 41,3% tổng số tổ toàn huyện), với 7.800 hộ vay/10.018 món vay, tổng dư nợ trên 222,3 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ , trong đó: nợ xấu 2,4 tỷ đồng, tỷ lệ 1,07% (nợ quá hạn 0,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,25%), lãi tồn đọng 2,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như nợ xấu, lãi tồn còn cao, chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV còn 04 Tổ xếp loại Trung bình, 02 Tổ xếp loại yếu. Nguyên nhân chính do một số hộ vay đi làm ăn xa nên gây khó khăn trong thu hồi nợ, công tác tuyên truyền của một số Tổ trưởng Tổ TK&VV còn hạn chế, hoạt động của một số Tổ TK&VV chưa hiệu quả, công tác xử lý nợ chưa kịp thời, công tác kiểm tra, giám của một số cấp hội chưa cao...

Để khắc phục khó khăn, từng bước giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV. Ông Thiên Hoàng Long Phụng, phó Giám đốc NHCSXH huyện đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV, chất lượng tín dụng chính sách đó là: Hội Phụ nữ huyện cần tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội cơ sở, Tổ TK&VV tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong, sau khi cho vay; Tổ TK&VV phải nắm rõ từng hộ vay vốn trong tổ quản lý; duy trì tổ chức họp tổ viên theo định kỳ ít nhất 1 quý/lần nhằm tuyên truyền để người dân hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn phải trả lãi, gửi tiết kiệm hàng tháng, trả nợ phân kỳ; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội cấp dưới, các Tổ TK&VV theo đúng hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH; Hội cấp xã thường xuyên thực hiện củng cố, kiện toàn Tổ TK&VV, thường xuyên kiểm tra hỗ trợ hoạt động Tổ TK&VV; phối hợp với NHCSXH và chính quyền địa phương xử lý các trường hợp nợ chây ì, nợ quá hạn, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng nhằm tạo nguồn cho vay quay vòng, phát huy hiệu quả vốn vay, giúp hộ thoát nghèo bền vững và ổn định cuộc sống.

Kết luận Hội nghị Đồng chí Mai Thị Huyền Trang Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện thống nhất với các giải pháp mà đồng chí Phó Giám đốc NHCSXH đã nêu và cho biết thêm thời gian tới, tiếp tục chỉ đạo các Hội Phụ nữ các xã, thị trấn cần giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng cụ thể cho Tổ TK&VV để thực hiện hàng tháng và tổ chức đánh giá khen thưởng kịp thời cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; cấp Hội, Tổ TK&VV tham gia họp giao ban hàng tháng tại Điểm giao dịch xã đầy đủ để nắm bắt tình hoạt động ủy thác, nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã và thường xuyên phối hợp, thông tin hai chiều kịp thời với NHCSXH trong thực hiện nhiệm vụ.

 

                                                                                                                Long Phụng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo công khai tình hình thực hiện Dự toán ngân sách huyện 06 tháng đầu năm 2021(27/07/2021 1:30 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021(13/05/2021 1:18 CH)

UBND huyện: Tổng kết công tác thu thuế năm 2020(29/01/2021 12:59 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của huyện Ninh Phước(14/01/2021 12:54 CH)

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý IV năm 2020(14/01/2021 12:54 CH)

3 người đang online
°