Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật an ninh mạng; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Đăng ngày 13 - 03 - 2019
Lượt xem: 14
100%

 

Sáng ngày 13/3, tại Hội trường thị trấn Phước Dân, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật An ninh mạng; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đến dự có đồng chí Bạch Văn Nguyên – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Phó trưởng Công an, cán bộ tư pháp các xã, thị trấn.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, Luật An ninh mạng có 07 Chương, 43 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, quy định bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ an ninh mạng; tránh nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng không gian mạng.  Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có 08 Chương, 76 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; Nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ…

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Bạch Văn Nguyên nhấn mạnh: Việc ban hành Luật An ninh mạng; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp lực lượng chuyên trách xử lý kịp thời, hiệu quả những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng và công tác quản lý, sử dụng vụ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân... vì vậy sau Hội nghị này, các ban ngành, đoàn thể huyện phối hợp các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng về an ninh mạng, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân… nhằm góp phần đưa pháp luật vào đời sống xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới./. 

Huy Hoàng – Đài TT Ninh Phước.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...(08/11/2021 5:31 CH)

Công an huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020...(05/01/2021 12:50 CH)

Ủy ban nhân dân huyện tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng...(31/12/2020 12:49 CH)

Tổ chức tuyên truyền lưu động dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân(24/12/2020 12:47 CH)

Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện giới thiệu nội dung báo cáo tham luận: “Công tác tuyên...(06/11/2020 12:38 CH)

7 người đang online
°