UBND huyện tổ chức phổ biến Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Đăng ngày 27 - 02 - 2019
Lượt xem: 31
100%

 

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật phòng, chống tham nhũng. Về dự hội nghị có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; cán bộ, công chức Hội, đoàn thể huyện gồm và các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện; có đại diện lãnh đạo  và công chức làm công tác: Tài chính-Kế toán, Tư pháp-Hộ tịch, Địa chính-Xây dựng, Văn phòng-Thống kê, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các Đoàn thể xã hội của xã, thị trấn

Tại hội nghị đồng chí Lê Thị Mẫn-Chánh Thanh tra- (thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện); phổ biết Luật số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về Luật phòng, chống tham nhũng; Luật gồm 10 Chương, 96 Điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019. 

Thông qua hội nghị này, giúp cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018./.

Bùi Cơ

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...(08/11/2021 5:31 CH)

Công an huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020...(05/01/2021 12:50 CH)

Ủy ban nhân dân huyện tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng...(31/12/2020 12:49 CH)

Tổ chức tuyên truyền lưu động dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân(24/12/2020 12:47 CH)

Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện giới thiệu nội dung báo cáo tham luận: “Công tác tuyên...(06/11/2020 12:38 CH)

5 người đang online
°